SJUKVÅRD. Tuberkulos, TBC, är en lungsjukdom som i princip varit utrotad i Sverige. I år är prognosen dock hela 835 fall. Idag har man konstaterat ett fall hos en elev på en skola i Filipstad rapporterar SVT Värmland. Ytterligare tio elever är misstänkt smittade. Nationellt sett noterades en markant ökning av fall i åldersgruppen 15-19 år andra halvåret 2015. Den beror helt på den kraftigt ökade invandringen under 2015, då särskilt många i den åldersgruppen kom till Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Jämförelsen med migrationen till USA brukar användas för att försvara massinvandringen. Och i början av 1900-talet hölls de som ville emigrera i karantän innan de fick komma in i USA, för att göra hälsokontroller och förhindra att få in farliga sjukdomar. Men i Sverige idag är det inget som sker trots att man vet att allvarliga sjukdomar som TBC förekommer i de länder som många migranter kommer ifrån. Sverigedemokraterna har varnat för faran med detta redan i augusti 2015 och har haft möte med smittskyddsläkare, men regeringen har inte vidtagit några åtgärder.

I Filipstad uppges idag flera personer vara misstänkt smittade och smittspårning pågår. Blodprov visar att personerna är smittade, men en lungröntgen måste ske innan det är färdigbedömt. Den första eleven har konstaterats sjuk och smittsam, och det är i samband med detta som en smittspårning har påbörjats på personer som haft längre kontakt med den smittade.

– Det är allvarligt att såpass många blivit misstänkt smittade. Det är inte vanligt i Sverige, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare som ändå inte anser att det finns anledning till oro, då TBC går att bota och behandla, även om det är bra att ha en medvetenhet och respekt.

Invigt tuberkulosmottagning

I en tidigare artikel berättar SVT att Värmland har haft 19 fall tidigare och att man har till och med invigt en tuberkulosmottagning förra året. Man uppger att vården är unikt samordnad tack vare att infektionsläkare, lungläkare, barnläkare och sköterskor samarbetar kring patienterna och kan ta hand om hela familjer.

– För att undvika smittspridning är det viktigt med en bra hälsoundersökning på asylsökande som kommer och det kämpar man på med ute i länet och gör ett bra jobb, sa infektionsläkare Eva Mogard på Centralsjukhuset i Karlstad.

Läkarna tror att fallen blir fler när alla asylsökande har undersökts, men att Värmland tycks väl rustat.

Markant ökning bland 15-19 år
Den markanta ökningen av fall i åldersgruppen 15-19 år som noterades under andra halvåret 2015 har hållit i sig och beror helt på den kraftigt ökade invandringen under 2015 då särskilt många i den åldersgruppen kom till Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Under första halvåret 2015 diagnostiserades 50 fall i åldersgruppen 15-19 år, varav endast hos en person född i Sverige. Under januari till juni 2016 har 104 fall diagnostiserats i samma åldersgrupp men även i år endast hos en person född i Sverige.

Nationellt

Enligt Folkhälsomyndigheten har 421 fall av tuberkulos rapporterats i Sverige under första halvåret 2016, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med första halvåret 2015. Jämfört med andra halvåret 2015 har antalet fall minskat med 5 procent. Av de rapporterade fallen är 10 procent födda i Sverige och 90 procent födda utomlands. 2015 rapporterades totalt 835 fall och prognosen för 2016 talar för att det blir ungefär lika många fall i år.

De allra flesta fallen i Sverige är födda i Afrika, 48 procent, och då främst i länder på Afrikas horn som vi har en stor invandring ifrån. Andelen har dock minskat ifrån 56 procent under samma tid 2015 och detta beror främst på att antalet fall ifrån Asien (främst Afghanistan) ökat kraftigt, uppger Folkhälsomyndigheten.

Foto: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/flera-misstankt-smittade-i-tbc?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161115%3Aflera-misstankt-smittade-i-tbc%3Anyh En konstaterad sjuk och tio elever misstänkt smittade i TBC ”Redan på 1900-talet hade man hälsokontroller av nyanlända immigranter till USA. Men den rödgröna regeringen anser inte att det behövs här och nu.” Jämförelsen med migrationen med USA brukar användas för att försvara massinvandringen. Och i början av 1900-talet hölls de som ville emigrera I karantän inna de fick komma in I USA för att göra hälsokontroller och förhindra att få in farliga sjukdomar. Men I Sverige är det inget som sker trots att man vet att sjukdomar som TBC förekommer I de lander som många migranter kommer ifrån. TBC är en lungsjukdom som I princip var utrotad I Sverige. Nu har man kontaterat ett fall hos en elev på en skola I Filipstad rapporterar SVT Värmland. Ytterligare tio elever är misstänkt smittade. Flera personer misstänks vara smittade och smittspårning pågår. Blodprov visar att personerna är smittade, men en lungröntgen måste ske innan det är färdigbedömt, uppger en smittskyddsläkare vid Landstinget I Värmland. Den första eleven har konstaterats sjuk och smittsam, och det är i samband med detta som en smittspårning har påbörjats på personer som haft längre kontakt med den smittade. -Det är allvarligt att såpass många blivit misstänkt smittade. Det är inte vanligt i Sverige, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare vid Landstinget i Värmland. -Det är bra att ha en medvetenhet, att ha respekt, men det finns ingen anledning till oro. Det är viktigt att påpeka att detta går att bota och behandla. Förra året konstaterades enligt smittskyddsläkaren 19 fall av TBC och hittills i år har 19 fall kontaterats. SD har varnat för faran med detta redan i augusti 2015 och har haft möte med smittskyddsläkare om men regeringen har inte vidtagit några åtgärder. --- Ett fall av tuberkulos har konstaterats hos en elev på en skola i Filipstad. Enligt Landstinget i Värmland misstänks flera personer vara smittade och smittspårning pågår nu. En elev på en skola i Filipstad har konstaterats sjuk i tuberkulos. Ytterligare tio elever är misstänkt smittade. – Vi har tagit blodprov som visar att dessa personer är misstänkt smittade men för att få en helhetsbedömning måste en lungröntgen ske innan det är färdigbedömt, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare vid Landstinget i Värmland. ”Allvarligt” Den första eleven har konstaterats sjuk och smittsam, och det är i samband med detta som en smittspårning har påbörjats på personer som haft längre kontakt med den smittade. – Ingen av de provtagna har några sjukdomssymtom som tyder på aktiv tuberkulos, säger Ingemar Hallén. Hur ser du på att så pass många misstänkt ha smittats? – Det är allvarligt att såpass många blivit misstänkt smittade. Det är inte vanligt i Sverige. Smittspårningen utvidgas Enligt smittskyddsläkaren är det viktigt att skilja på begreppen aktiv och latent tuberkulos. Vid latent tuberkulos är individen smittad men inte sjuk eller smittsam. – Det är viktigt att tydligt klargöra skillnaden på att vara sjuk och att vara smittad utan att vara sjuk. Ingen av de som smittspårats på skolan är sjuka, även om några visat sig vara misstänkt smittade. De kan därför fortsätta sitt arbete som elever och lärare precis som vanligt, säger Ingemar Hallén. – Nu när flera är misstänkt smittade så utvidgar vi smittspårningen. Vi tar prover på lite fler folk för säkerhets skull, så det arbetet fortsätter. Behöver man vara orolig för att bli smittad? – Det är bra att ha en medvetenhet, att ha respekt, men det finns ingen anledning till oro. Det är viktigt att påpeka att detta går att bota och behandla. Förra året konstaterades enligt smittskyddsläkaren 19 fall av TBC och hittills i år har 19 fall kontaterats. – Det är ingen dramatisk ökning, säger Ingemar Hallén tycker inte att det är någon dramatisk ökning av TBC. Personen som insjuknat i TBC på bättringsvägen, går på antibiotikabehandling och är inte längre smittsam. Nu börjar TBC spridas - precis vad vi i SD varnade för redan i augusti 2015 och har haft möte med smittskyddsläkare om men ingen har lyssnat på oss. TBC var tidigare nästintill ett utrotad i Sverige. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om vem/vilka som för in TBC i landet, där har ni statistik på smittade osv. Enligt Folkhälsoimyndigheten har 421 fall av tuberkulos (TB) rapporterats i Sverige under första halvåret 2016, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med första halvåret 2015. Om man däremot jämför med andra halvåret 2015 så har antalet fall minskat med 5 %. Av de rapporterade fallen är 41 (10 %) födda i Sverige och 380 (90 %) födda utomlands. 2015 rapporterades totalt 835 fall och prognosen för 2016 talar för att det blir ungefär lika många fall i år. Av de 41 fallen födda i Sverige bedöms 28 fall även vara smittade i Sverige. De flesta är äldre och bedöms ha reaktiverat smitta från sin barndom. De fem fall som är under 40 år har alla föräldrar från något annat land men bara de tre yngsta har haft känd kontakt med TB-fall i sin omgivning. Ytterligare 34 fall bedöms vara smittade i Sverige men är alla födda i något annat land och tillhör därför en riskgrupp för TB. Det flesta fall av aktuell TB-smitta som vi ser i Sverige sker inom riskgrupper och den största riskgruppen vi har är personer födda i länder med hög incidens av TB. Den markanta ökningen av fall i åldersgruppen 15-19 år som noterades under andra halvåret 2015 har hållit i sig och beror helt på den kraftigt ökade invandringen under 2015 då särskilt många i den åldersgruppen kom till Sverige Under första halvåret 2015 diagnostiserades 50 fall av TB i åldersgruppen 15-19 år varav endast hos en person född i Sverige. Under januari till juni 2016 har 104 fall diagnostiserats i samma åldersgrupp men även i år endast hos en person född i Sverige. I alla äldre åldersgrupper har antalet fall minskat eller är i stort sett oförändrat jämfört med samma tid 2015. Eftersom antalet asylsökande minskat kraftigt under 2016 så kommer troligen antalet fall av TB att minska så småningom. De flesta som insjuknar i TB i Sverige har varit här i mindre än 5 år och risken att insjukna avtar med tiden. De allra flesta fallen i Sverige är födda i Afrika, 48 procent, och då främst i länder på Afrikas horn som vi har en stor invandring ifrån. Andelen har dock minskat ifrån 56 procent under samma tid 2015 och detta beror främst på att antalet fall ifrån Asien (främst Afghanistan) ökat kraftigt. FAKTA: Tuberkulos, som förkortas TBC, är en infektionssjukdom som framför allt påverkar lungorna, men tuberkulos kan påverka alla organ i kroppen. Sjukdomen orsakas av tuberkelbakterier som sprids via luften genom hostningar. Om man är smittsam är det vanligast att man smittar någon inom den allra närmaste familje- och vänkretsen. De flesta som blir smittade blir inte sjuka. Man brukar bli helt frisk efter behandling med läkemedel. Källa: 1177 Montage Folkhälsomyndigheten

FAKTA: Tuberkulos är en infektionssjukdom som framför allt påverkar lungorna, men tuberkulos kan påverka alla organ i kroppen.

Sjukdomen orsakas av tuberkelbakterier som sprids via luften genom hostningar. Om man är smittsam är det vanligast att man smittar någon inom den allra närmaste familje- och vänkretsen.

De flesta som blir smittade blir inte sjuka.

Man brukar bli helt frisk efter behandling med läkemedel.

Källa: 1177