Jag menar att vi måste återvinna den åsiktsfrihet som gått förlorad, vi måste återta allt som svenska folket blivit berövat, vi måste införa ett verkligt folkstyre, skriver Uffe Hansen.

Marcus Birro skriver i ett blogginlägg över tillståndet i dagens Sverige. Han ger ingen ljus bild. Tyvärr har polariseringen mellan människor ökat, inte minskat i det av etablissemanget utlovade mångkulturella paradiset.

Hela skulden till splittringen i samhället ligger på samma etablissemang som sagt sig försvara demokratin. De har satt likhetstecken mellan demokrati och sina egna synsätt och värderingar.

Jag menar att vi måste återvinna den åsiktsfrihet som gått förlorad, vi måste återta allt som svenska folket blivit berövat, vi måste införa ett verkligt folkstyre. All makt ska utgå från folket.

Med lätthet kan de metoder som använts för att tvinga igenom den störta förändringen i Europas historia, ett genomgripande folkutbyte avslöjas i all sin banalitet:

• Skönmåla massinvandringen genom att lyfta fram goda exempel och dölja de dåliga. Kritisera aldrig myten om det mångkulturella samhället lysande framtid och möjligheter. Trumma in hur lönsam massinvandringen är och alltid kommer att vara.

• Tysta alla kritiker genom att aldrig släppa in deras kritik via de egna etablerade nyhetskanalerna.
Demonisera alla kritiker av massinvandringen. Utmåla de som ondskans avkok som nazister och rasister.

• Leta ständigt efter komprometterande information och exploatera detta maximalt. Om någon har pratat med en som öppet bekänner sig till en ideologi som vi vet att folkflertalet har en tydligt ondskefull bild av ska det användas för att smeta ut hela registret av propaganda på vederbörande. Det spelar ingen roll i vilket sammanhang denna ”träff” ägde rum eller vad deras samtal handlade om – endast det faktum att de samtalade ska utmålas som åsiktsgemenskap.

• Få alla i samhället att förstå att det är förenat med fara att ens associeras med motståndarna till massinvandringen. Få de att förstå att du blir utfryst och att ingen ens vill hälsa på dig igen. Få de att begripa att den egna försörjningen är i fara, att eventuella barn kommer att mobbas, att ditt och andras liv slås i spillror.

Mot denna bakgrund är det inte konstigt att den politik som kullkastat Sverige som stabil nationalstat har kunnat fortsätta utan verksamt motstånd.

Metoderna är fortfarande i kraft, även om Sverigedemokraternas inträde i riksdagen och den växande oppositionen i övrigt har mildrat det cyniska spelet. Decemberöverenskommelsen är visserligen officiellt bruten, men inget har i sak förändrats. Även om de etablerade medierna nu släpper på censuren så finns fortfarande tendenserna i all sin vidrighet.

Jag har in på bara kroppen fått bevittna dessa metoder i praktiken, men jag är glad att idag ocensurerat få framför kärnan i mitt budskap. Jag instämmer till fulla i Marcus Birro uppfattning att det inte finns plats för att tycka synd om sig själv.

Jag tror på nationernas Europa, på den svenska nationalstaten vars bas är de svenskar som av ödet delar en gemensam historia av offer och plikt.

Jag hyllar den enhetliga uppslutning bakom den relativt homogena nationalstaten som karaktäriserade samtliga partier i riksdagen före 1960-talet. Jag menar att mångkulturella samhällen är instabila och skadar den nationella sammanhållningen.

Jag är engagerad för att hylla våra förfäders bedrifter, deras liv och kliv, deras med och motgångar. Jag försvarat vår hävdvunna frihet som omfattar män, kvinnor och barn. Jag värnar med emfas vår rätt till trygghet och säkerhet.

Dessa värderingar och synsätt har jag arbetat för sedan början av 1980-talet. Ständiga lögner och förtal har aldrig fått mig att vika undan eller ge upp. Trots mina bedyranden om att jag inte var rasist eller nazist fick jag dessa epitet kastade i ansiktet.

Jag förstår att Marcus Birro är upprörd över hur friheten beskärs. Jag skulle inte bli förvånad om Birro med ett visst vemod anser sig förflyttad till författaren George Orwells ”1984” eller till hans samtida kollega Aldus’ Huxleys ”Du sköna nya värld”.

Jag vill emellertid önska Birro välkommen i gänget som skådat det grovmaskiga demokratinätet. Ingen ska kunna beröva oss folkstyrets grundläggande principer ostraffat. Jag hoppas du vill delta i striden för det nya Europa som nu tar form, men jag är lika nöjd om du endast vill dra en lans för yttrandefriheten. Din röst behövs.

Uffe Hansen