SÖDERTÄLJE. Södertäljes sjuka och gamla får för första året inte uppleva att ett luciatåg lyser upp tillvaron på sjukhus, äldreboenden och i S:ta Ragnhilds kyrka. Efter 50 års traditionsenligt firande varje december är luciatåget inställt i Södertälje skriver tidningen LT. Anledningen uppges vara för lågt intresse. 

”Det var det mest fantastiska som jag som invandrare från Finland upplevde i femte klass. Luciatraditionen finns inte i finskspråkiga Finland. Man måste vara engagerad för att vidmakthålla traditioner. Lägg inte ner.” skriver signaturen Tiuja till tidningen LT, som har anordnat Södertäljes luciatåg sedan 1967.

Tidningen skriver att trenden med det vikande intresset har märkts av under flera år. Bara för fem år sedan hade man 40 sökanden. Vad det minskade intresset beror på kan man bara spekulera i, säger Martin Olsson, organist i S:ta Ragnhilds kyrka, och menar att det är en mycket tråkig utveckling att det inte blir något luciafirande, men att det inte är unikt för Södertälje.

– Det gäller hela musiksverige och jag tror det är en kombination av olika saker. Vi ser inte lika många luciatåg i förskolan, vi har på många håll färre undervisningstimmar i musik, det är svårt att rekrytera musiklärare till skolan och fylla platserna på musikhögskolorna. Och skolkörer som fanns förut, existerar de ens i dag. Om man inte får med sig en sak från barnsben, varför skulle man då vilja göra det senare i livet, frågar sig Martin Olsson.

Tidningen nämner inte att demografin är helt förändrad. Södertäljeborna med svenska traditioner är sannolikt redan i minoritet i den mångkulturella staden.

Att luciafirandet ställs in blir säkert en besvikelse för många gamla, som sett luciatåget varje år och tänker tillbaka på när de var barn. Mattias Holgersson har följt med många luciatåg som LT:s fotograf. Han berättar att hans starkaste minnen är från besök på olika ålderdomshem och på Södertälje sjukhus.

− Där tror jag det finns människor som uppskattar det här traditionella luciatåget otroligt mycket, säger han.