De globala koldioxidutsläppen ökade med 3,4 procent per år fram till 2009, men därefter har utsläppen stannat av trots fortsatt ekonomisk tillväxt. Under 2016 förväntas ökningen bara bli 0,2 procent medan ekonomiska tillväxten ligger på över 3 procent. Det visar siffror som presenteras idag på klimatmötet i Marocko.

Det är nya siffror från Global Carbon Project bekräftar nu att utsläppen har planat ut de senaste tre åren vid omkring 36 miljarder ton per år. Kina har stått för stor del av tidigare ökning av koldioxidutsläppen. Men nu har utvecklingen i Kina tagit en vändning som överraskat alla bedömare. Statistiken från Kina är osäker, men den visar att deras utsläpp från kol minskat de två senaste åren, med omkring -0,5 procent per år.

Utsläppen i USA har sjunkit sedan 2007, och kolkraftens minskning var särskilt stor under 2015 och i år, på grund av dålig lönsamhet.

– Det är värt att påpeka att vind, sol och gaskraft fortsätter att ersätta kol i elproduktionen. Så allt prat om att återuppliva kolindustrin i USA kan sluta i ingenting, säger Glen Peters till SVT.

Det är inte i första hand klimatförhandlingarna som har bromsat utsläppen. Det är istället de frivilliga åtgärderna som ligger till grund för utvecklingen, tillsammans med sjunkande priser på förnybara energikällor, billig naturgas och ekonomisk avmattning. Forskare påpekar att det är för tidigt att säga att utsläppen vänt nedåt permanent.