Först gav de fel prognos för Brexit-omröstningen i Storbritannien och nu gav de fel förutsägelse om amerikanska presidentvalet. Opinionsunderökningar ifrågasätts efter flera stora missar i mätningar inför val.

I Sverige anges mycket stora skillnader i vilket stöd Sverigedemokraterna har. Hos YouGov får partiet i oktobermätningen 24,3 procent av väljarna. Hos Ipsos får Sverigedemokraterna samma månad 19 procent och hos Sifo endast 16,8 procent.

Spridningen mellan instituten är mycket stor.

Och inför förra valet 2014 underskattade i princip alla mätinstitut väljarstödet för Sverigedemokraterna.

Opinionsinstituten har också i många år angivit att partier ligger under fyraprocentsspärren för att i kommande riksdagsval alltid klara spärren med viss marginal.

Med anledning av katastrofalt dåliga förutsägelser i brittiska folkomröstningen och i amerikanska presidentvalet riktas förnyad kritik mot mätningarnas trovärdighet. I USA är det mätningarna på delstatsnivå, alltså på den nivå där fördelning av elektorerna avgörs, som slagit fel. Med stor marginal. Trump vann flera delstater med tre gånger så stor marginal, i andra delstater angav mätningarna en tydlig seger för Clinton även om Trump vann dem till slut.

Har mätningarna i Sverige också blivit sämre och tappat i kvalitet? Opinionsinstituten menar tvärtom att de blivit bättre.

– I takt med att SD blivit större tror jag att det är ett något mindre problem, säger Toivo Sjörén vid Sifo till Dagens Industri.

Flera institut hävdar att de förändrat sina metoder sedan 2014. Ipsos har försökt ta fram bättre urval och arbetar nu med både telefon- och webbintervjuer.

– Det gör att underskattningen av SD är mindre nu, tror David Ahlin hos Ipsos.

Men nyligen förklarade Ipsos den kraftigt förändrade opinionen till förmån för tiggeriförbud i Stockholm, där stödet för förbud ökat från 32 till 55 procent, med att man bytt mätmetod och nu använde webbenkät. Varför man då fortfarande använder telefonintervjuer, som upplevs som mer påträngande ur integritets- och anonymitetsperspektiv, vid mätningar av partisympatier framgår inte.

En anledning till att pålitligheten kan ifrågasättas är att institutens avvikelser alltid är till stöd för makten. Man underskattade brexit, Donald Trump, tiggeriförbud och stödet för SD. Att det skulle vara en slump att mätningarna alltid slår fel till etablissemangens förmån förstärker misstänksamheten och undergräver trovärdigheten.