Försvarsmakten återupplivar robotsystemet Robot 15, som lades ner för mer än 15 år sedan och hämtas från olika museer. Systemet testas nu bland annat vid Gotland under övningen Swenex.

Robot 15 är ett tungt vapen med över 10 mils räckvidd. Kustartilleriet arbetade med robotsystemet, som kallades Kustrobotbatteri 90 var monterat på lastbilar, men det lades ned år 2000. Samma robot används dock fortfarande på Gripenplan och på marinens korvetter.

Lastbilarna hamnade på olika museer, även om de fortsatt hållits i gott skick.

– Vi tog reda på om vi kunde bygga ihop något som går att skjuta med. Ett antal bilar har funnits kvar. Vi har också tagit komponenter från upplagda robotbåtar och korvetter som hade samma robotsystem, berättar flottiljamiral Thomas Engevall som är logistikchef för DN.

Det återupptagna systemet testas nu under den pågående marinövningen Swenex, uppger Försvarsmakten. Övningen pågår i farvattnen runt Gotland.

– Det här var ett tidigare beslut som fattats sedan långt tillbaka om att avveckla det här systemet. Nu har vi funnit en väg att reaktivera delar av det. Och det är något som jag anser som någonting oerhört positivt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Ekot.

– Vi har sett en ökad rysk aktivitet i Östersjön och då är det naturligt att vi försöker förstärka så gott det går, säger försvarsexperten Jörgen Elfving till SvD.