SVERIGE. Regeringen förlängde idag gränskontrollerna tre månader till. Men fortfarande flödar migranter in i landet. Hittills i år har 24 719 personer ansökt om asyl. Utöver det kommer det hela tiden in människor illegalt. Hur många vet inte polisen, som uppger att man bara kontrollerar ungefär en procent av alla som kommer in över gränsen.

– Det kan vara så att de kommer in under radarn, om människosmuggling lyckas, om man lyckas gömma sig i en lastbil. Vi har ett ganska grovmaskigt nät eftersom våra resurser är så begränsade, säger presstalesperson Ewa-Gun Westford på polisen Region Syd.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) meddelade idag att gränskontrollerna förlängs, för att ”hotet mot den inre säkerheten” kvarstår. Regeringen har sedan tidigare förlängt ID-kontrollerna på tåg, bussar och färjor. Polisen kommer nu att arbeta vidare med gränskontrollerna.

– Vi fortsätter jobba nu som vi gjort sedan 12 november i fjol, säger Ewa-Gun Westford.

Prio ett för gränspolisen är att bevaka Lernacken, alltså fästet vid Öresundsbron. Polisen lägger 90 procent av resurserna på Lernacken då det största inflödet av vapen- och människosmuggling passerar här. Prio två är Hyllie tågstation. Övriga tre punkter är Trelleborg, Malmö hamn och Helsingborg.

Bara en procent stoppas

Men gränskontrollen är bara partiell. Ewa-Gun Westford uppskattar att polisen bara stoppar ungefär var 100:e person som passerar gränsen, en procent. Så det är bara stickprov, vilket många kanske inte har klart för sig när politikerna talar om gränskontroller.

Fortfarande kan alla som vill söka asyl i Sverige göra det och hittills har 24 719 personer gjort det.

– Alla är välkomna att söka asyl i Sverige om man har ID-handlingar som visar vem man är, säger Westford.

Trots ID-kravet vet man att många tar fortfarande sig in illegalt. Ingen vet exakt hur många som kommer in utöver de som registreras som asylsökanden.

– Många lever under radarn, i parallellsamhällen, säger Ewa-Gun Westford och återknyter till kaoset förra hösten, året då Sverige tog emot rekordantalet 163 000 asylsökanden och regeringen införde gränskontroller.

– Ingen vill tillbaka till tiden i höstas när människor fick ligga på trottoarerna. Under den värsta tiden, den okontrollerbara situationen under september till december förra året, var det massor av människor på olika boenden som bara hoppade över staket och försvann, säger Ewa-Gun Westford och beskriver maktlösheten.

– Migrationsverket kunde ju inte sätta dem i fängelse för att hindra dem. Det var organisationer som hjälpte dem, det var människosmugglare och allt möjligt.

Hon säger att man inte vet hur många som lever under radarn idag.

ID-kontroller kräver stora polisresurser

Utöver gränskontrollen genomför polisen även ID-kontroller, som är besvärligt logistiskt sett, något som pendlare över Öresund har protesterat kraftigt mot, som Samtiden skrivit om tidigare. Det som ställer till det är logistikproblem på den danska sidan, då resenärerna måste kliva av tågen. Denna ID-kontroll kräver stora resurser, med poliser som går skift.

– 100 poliser turas om på dygnets alla timmar. Man måste kontrollera alla, om man skulle agera godtyckligt skulle inte gå, säger Ewa-Gun Westford.

Anders Ygeman sa idag att han hoppas kunna ändra utformningen av ID-kontrollerna tillsammans med Danmark, för att underlätta för pendlarna.