SEXUALBROTT. Brå släppte under torsdagen siffror på att allt fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott.  480 000 händelser drabbade svenska kvinnor under 2015, de högsta siffrorna någonsin. Av de drabbade är allt fler yngre kvinnor. Undersökningen sätter alltså en del perspektiv: En avsevärd ökning av sexbrott de senaste tre åren, att festivalsommaren visst visar avtryck i siffrorna, och att flest sexbrott mot kvinnor sker utomhus och av en okänd man. Men Brå väljer som vanligt att säga så lite som möjligt. 

– Vi kan inte säga vad det beror på. Den här undersökningen innehåller inte de verktygen, utan är till för att ta fram siffrorna och visa hur det ser ut, säger Emelie Hambrook, utredare på Brå, till TT.

Brå släpper alltså siffror, men vill inte ta ansvar för att förklara dessa siffror. I alla fall inte nu. Man gör utredningar, men det är regeringen som bestämmer om vad och när de ska göras. Brå har tidigare gjort två stora undersökningar om våldtäkter och invandrare, en 1996 och en 2005. Det är en ganska lång tid då det skett en betydande samhällsförändring, inte minst de senaste åren då hundratusentals asylsökande och deras anhöriga har kommit till landet. Dessa kommer företrädesvis från de kulturer, som i de tidigare undersökningarna visade sig vara överrepresenterade bland grova brott som våldtäkter, personer med bakgrund i Nordafrika och Västasien. Undersökningar där man redovisar bakgrund på förövarna har inte gjorts sedan dess.

Unga kvinnor mer utsatta

I den aktuella undersökningen, en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen, NTU, uppger tre procent av de tillfrågade kvinnorna att de utsattes för någon form av sexualbrott under 2015. Motsvarande siffra året innan var knappt två procent. Mest utsatta är kvinnor i åldrarna 16–24 år. Bland de unga kvinnorna uppgav nio procent att de utsattes under förra året. Siffrorna ser alltså ut att visa att festivalsommaren har gett avtryck.

”Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 482 000, vilket är avsevärt fler än något annat år. För kvinnor skiljer sig utsattheten kraftigt mellan åldersgrupperna och då utsattheten ökat kraftigt i den yngsta åldersgruppen det senaste året har också skillnaderna mellan åldersgrupperna ökat över tid”, skriver Brå.

Tydlig ökning

Under perioden 2005-2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå, skriver Brå, men de senaste tre årens resultat visar på en ökning.

”Sammantaget visar svaren på dessa tre frågor att 29 procent av sexualbrotten som uppges i NTU 2016 varit så pass allvarliga att det skulle kunna vara frågan om försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt, vilket skulle motsvara 140 000 händelser av den här allvarlighetsgraden. Det är en tydlig ökning jämfört med föregående år (2014), då antalet grova händelser uppgick till 97 000 och är även högre än tidigare år med undantag för 2013”, enligt Brå.

Okänd man på allmän plats

I en majoritet av alla sexualbrott i rapporten (69 procent) har förövaren varit en helt okänd person. Det borde slå hål på föreställningen som funnits länge, att den farligaste platsen är hemmet och att förövaren oftast är en närstående man.

ska%cc%88rmklipp-2016-11-04-09-56-20

Det vanligaste är också att det skett utomhus.

ska%cc%88rmklipp-2016-11-04-09-55-43

Brå uttrycker själva att det kan finnas en underrepresentation av grupper som inte svarat, 40 procent har inte velat eller kunnat delta:

”Det är viktigt att komma ihåg att bortfallet kan påverka resultaten, eftersom det förmodligen inte är slumpmässigt. De grupper där bortfallet är stort kan till exempel ha en högre utsatthet för brott eller på annat sätt ha erfarenheter som skiljer sig från de grupper i befolkningen där bortfallet är mindre.”

Hela rapporten publiceras i slutet av januari nästa år.