Alla etablissemang och medier hade bestämt att Hillary Clinton skulle vinna presidentvalet i USA. Men i en demokrati är det folket som bestämmer. De valde Donald Trump. Det är en folkets revolution.

Amerikanska folkets beslut går nu som en chockvåg genom västvärlden. Ännu en gång har den politiska klassen och medievänstern åkt på storstryk. Efter brexit i Storbritannien, som var en småfolkets revolution mot Europabyråkratin, vinner nu outsidern och affärsmannen Donald Trump i USA.

Eftersom han utmanar Status Quo skapar det naturligtvis oro, inte minst på börserna. Men på samma sätt som de återhämtade sig snabbt i Storbritannien, kan de göra det i USA och annorstädes när betydelsen av valet klarnar.

Det som inträffat är revolutionärt – de gamla etablissemangen har blivit avsatta och kastats ut från maktens boning. Verklighetens folket i utsatta delstater, med slitna industriområden och kämpande landsbygd, har valt en miljardär från den glittrande världsstaden New York till president. Det är en koalition som aldrig tidigare skådats.

Donald Trump har långt mer internationell erfarenhet än både Bill Clinton och George W Bush när de tillträdde. Trump har gjort affärer runt om i världen, också med Kina. Men Trump har ingen partipolitisk erfarenhet. Han är helt ny i den rollen. Och det är ingen slump. Tvärtom är det en av hans främsta dragningskraft på väljarna.

Väljarkåren är urless på de gamla, genomtaktiserande politikerna och deras uppgörelser i slutna rum. Man har tröttnat på deras oförmåga att förnya Amerika i globaliseringens tidevarv.

Nu har de satt sitt hopp på Trump.

Jag hoppas att han, nu när han är vald, använder sin förmåga från företagsvärlden att förhandla för att åstadkomma produktiva uppgörelser som kan överbrygga åtminstone en del av den splittring och förbittring som råder mellan de högre utbildade i tjänstemannasektorn som tjänat på globaliseringen och den arbetar- och medelklass som förlorat på den.

De gamla etablissemangen har blundat för globaliseringens avigsidor. Trump måste nu ta sig an dem med öppna ögon. Det gäller att finna en balans som försvarar de utsatta, utan att kväva tillväxt och produktivitet.

Det är ingen liten utmaning. Donald Trump har fått något att bita i.

Men han har ett tydligt mandat. I vallokalundersökningarna var det viktigaste kravet väljarna hade: ”förändring”.

Nu är det upp till bevis.

Dick Erixon
2016-11-09