DANMARK. Danmarks nya regering vill göra det omöjligt att söka asyl vid den danska gränsen. Istället vill man att asylsökare ska ansöka utanför EUs gränser.  – Det är regeringens tydliga ambition att trycket på EUs yttre gräns ska lätta, meddelade  utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg till Berlingske. Regeringens avsikt är nu att söka stöd från likasinnade. Och oppositionen backar upp beslutet.

I regeringsunderlaget skriver den nya regeringen (Venstre, De Konservative och Liberal Alliance) att den tillsammans med likasinnande politiska partier vill arbeta för ett system där man ansöker om asyl från tredje land, istället för att göra det vid de europeiska gränserna.

– Det är regeringens klara ambition att pressen på Europas yttre gränser ska lätta, samtidigt som människosmugglare ska få så svåra villkor som möjligt. Därför vill vi gå i dialog med de europeiska länder som delar vår ambition, säger utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (V).

Hon fortsätter:

– Vi vill arbeta på en ny och bättre modell, där asylsökare med pengar och resurser inte får förtur, och där underlaget för människosmugglarnas cyniska affärsmodell försvinner.

Paus med kvotflyktingar

Människorättsorganisationer finner inget fel på modellen att söka i tredje land utanför Europa, enligt Berglinske,  inte heller att låta skicka tillbaka ”spontansökare” till en plats utanför Europa där de kan ansöka, förutsatt att det är ett säkert land som man har ingått avtal med. Man diskuterar dock hur det kommer att ha fungera ihop med kvotflyktingavtalen. Danmark tar emot 500 kvotflyktingar per år, men Inger Støjberg har för närvarande gjort en paus i mottagandet, av hänsyn till kommunernas kapacitet att klara av att integrera flyktingarna.

Regeringen lanserade senast i samband med sin 2015-plan den så kallade nödbromsen, som ska göra det möjligt att avvisa asylsökare vid gränsen om det återigen uppstår en situation som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kallade när ”det gått hål på Europa.”

Kräver totalstopp 

Utöver det har Dansk Folkeparti krävt ett omedelbart stopp vid gränsen och att Danmark bör avvisa asylsökare som kommer från Tyskland. Dansk Folkeparti fruktar att den nya treklöverregeringens nya asylsystem kommer att leda till att fler flyktingar kommer till Danmark. Men det avvisar Venstres Marcus Knuth och menar att det är tvärtom.

– Vi vill undvika system med folk som vandrar genom Europa för att söka asyl vid gränsen och vi vill göra ännu mer för att bistå med att stänga Europas yttre gränser, säger han till Berlingske, samt att visionen är glasklar:

– Den är att reducera antalet asylsökare så mycket som möjligt. Tyskland har exempelvis haft ett intressant förslag om att man ska kunna vända båtarna i Medelhavet. Det är den vägen vi gärna vill gå, så att man varken kan söka asyl vid gränsen eller komma till Europa, säger Marcus Knuth.

Söka på EU-kontor

EU-kommissionen har lyft planer på att flytta asylprocessen utanför EUs gränser, så att flyktingar kan söka asyl på EU-kontor eller ambassader, innan de överhuvudtaget sätter fötterna på europeisk mark. Men ett sådant system skulle kräva en fördelning av de flyktingar som får asyl. Det anser Venstre vara en ”dålig idé”, vilket fortfarande är partiets hållning. Marcus Knuth poängterar att regeringens planer på ett nytt asylsystem är att det ska hanteras utanför EU.