POLISEN. – Den moderna gängkriminelle är brutalare, väldigt mycket mer brutal än vad man någonsin sett tidigare. Det säger vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand i Agenda på söndagen. Han menar också att de kriminella väljer sin bana, samt att de har noll lojalitet med det övriga samhället. Så tydligt och naket brukar inte situationen skildras i SVT och utan att nämna orden invandrarrelaterat våld eller etniska gäng talade man om just det.  

Thomas Ahlstrand säger också att de nya gängkriminella står för helt andra värderingar och normer än de gamla sorten gängkriminella.

– Det handlar om lojalitet med den egna gruppen. Det kan vara territorium, familjen, kompisar eller en större grupp, där är lojaliteten väldigt stark.

Däremot finns ingen lojalitet med det övriga samhället.

– Det är inte intressant, det finns inte. Det är inget man behöver ta någon hänsyn till, utom möjligen som födkrok.

De väljer utanförskap

På frågan om det inte är utanförskapet som skapar de kriminellas situation är Thomas Ahlstrand mycket tydlig.

– Det är mindre vi som puttar ut dem i utanförskap och mera de som vill vara utanför, bland annat för att de tjänar på det.

Slutsatserna drar han från erfarenheter i sitt arbete med gängkriminella, ”det är en attityd jag ser”.

287 skjutningar hittills i år

Thomas Ahlstrand intervjuades under ett inslag om den svåra situation Sverige befinner sig i med mord och andra grova brott samt polisens allvarliga kris. Facit hittills i år: 106 skjutningar i Stockholm, 36 i Göteborg och 145 i Malmö. Malmöpolisen kraftsamlar efter elva mord bara i år.

Bo Lundqvist, kriminalkommissarie Region Syd, säger:

– För tio år sedan kunde vi inte ens föreställa oss den normalbild vi har idag. Hur kommer det då att se ut om ytterligare tio år?

Hårdare vapenlagar i Danmark

Om någon grips med skarpladdat vapen i Sverige släpps denne oftast efter några timmar. Det kan dröja upp till åtta månader innan personen lagförs och han kan under tiden fortsätta begå brott. Så är det inte i Danmark där de som grips med vapen häktas direkt och får automatiskt ett års fängelse, något som spridit sig bland gängen och bromsat våldsutvecklingen. Men i Sverige är det långt borta.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att han har arbetat för att snabbare kunna döma de kriminella som grips med skarpladdade vapen. Fast det har mött motstånd.

– Det finns ett stort motstånd mot det här inom rättsväsendet. Jag tror vi har haft åtta utredningar om jourdomstolar, men inte kunnat gå vidare.

Lagstiftning finns

Han säger också att Sverige egentligen redan har viktig lagstiftning på plats.

– Grundregeln är att man får bara släppa någon som är gripen om det inte finns någon risk för återfall. Så det handlar om bedömningar som åklagaren gör.

Anders Ygeman fortsätter även att tala om utanförskap, fritidsgårdar och att samhället måste finnas där. Regeringen ska försöka ha lagstiftning på plats inom denna mandatperiod, för att kunna åtala samma vecka, enligt inrikesministern.

Ta makten över gatan

Thomas Ahlstrands råd är att överta makten över territoriet, över gatan. Han tror inte det är möjligt att nå de som redan är inne i gängkrigen, de är “en förlorad generation”.

– Vi blir åskådare till deras gängkrig, med självuppdragande mekanismer av hämnd och åter hämnd. De lever i helvetet, rädda, känner sig kränkta, stressade och skjuter ännu mer.

Istället får man långsamt jobba med integrering och assimilering av de människor som bor i dessa områden för att förhindra att nya dras in i gängvåldet, menar Thomas Ahlstrand.

– Jag har svårt att se hur vi kan komma längre med den här generationen, med de verktyg vi har idag.