Det är svårt att hitta lägenhet i 245 av landets 290 kommuner. Så kommer det fortsätta vara om man får tro Boverket som pekar på att ungdomar har drabbats extra hårt. ”Ungdomars svårigheter på bostadsmarknaden har förvärrats ytterligare”, säger myndigheten.

I genomsnitt behöver det tillkomma 88 000 nya bostäder per år enligt Boverket. En byggtakt som måste fortsätta fram till år 2025. Men befolkningsökningen är större än byggtakten. 2017 förväntas 67 000 bostäder byggas. Det är 21 000 bostäder för lite. Detta underskott får då tas igen de nästkommande åren.

I förhållande till hur många bostäder som byggs är invandringen för stor och födelsetalen ligger på netto i jämförelse med dödstalen. De beräkningar som Boverket lutar sig mot räknar med att invandringen planar ut till en nivå på cirka 120 000 år 2025. Sedan förra året har antalet kommuner med underskott på bostäder ökat med 57 procent.

Diagram över befolkningsökning och bostadsbyggande

Mellan 2012-2015 färdigställdes knappt 127 700 bostäder.
Under samma period ökade befolkningen med 368 200. Grafik: Boverket

Sverige har tidigare haft stort behov av bostäder. Under åren 1965-1975 byggdes över 1 miljon bostäder vilket kom att kallas Miljonprogrammet. Många utav dessa miljonprogramsområden är idag utanförskapsområden.

En av de grupper som är värst drabbade är ungdomar. Boverket uppger att ”ungdomars svårigheter på bostadsmarknaden har förvärrats ytterligare”. Bostadsbristen visar sig på många områden. Stockholm, Göteborg och Malmö har underskott på bostäder till personer med funktionsnedsättning.

 

Läs mer: Varför får inte svensk ungdom bostäder?