POLITIK. Igår röstade riksdagen igenom den rödgröna regeringens budget. Igen vägrade de borgerliga med Anna Kinberg Batra (M) i spetsen att ta makten. Igen talade man om hur dålig budgeten är, men lät den slippa igenom. Trots att man hade makt att göra det – med Sverigedemokraternas hjälp. Det finns också oroväckande problem med budgeten, som Riksrevisionen påpekade så sent som i måndags. Ändå tog inte de borgerliga chansen att tillsammans med landets tredje största parti se till att vända riktningen för Sverige.

Regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken nästa år fick stöd av lite över 140 av riksdagens ledamöter. Sverigedemokraterna backade upp Moderaternas budgetmotion som fick 122 röster, något man tydligt aviserat att man skulle göra, efter att det egna förslaget fallit. Men varken C, KD eller L följde efter utan lade ner sina röster. Hade två av dem följt SD hade det räckt för att fälla regeringens budget, vilket hade kunnat bli regeringens fall. Decemberöverenskommelsen, som infördes för två år sedan, lever fortfarande kvar informellt.

Anna Kinberg Batra försöker vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna, men förtroendet blir svårt att återupprätta, när det bara är ord utan handling. För någon dag sedan klargjorde Anna Kinberg Batra omsvängningen i migrationspolitiken som permanent – inte tillfällig, vilket var en framryckning. Men de väljare som har tagit steget över till Sverigedemokraterna är inte lätta att vinna tillbaka, då det ofta har föregåtts av mycket vånda eftersom partiet är stigmatiserat. Sverigedemokraterna har även visat att de står fast vid sin inriktning vilket inget av de andra partierna gjort. Det förtroendet gör väljarstödet för SD mer gediget än de andra partierna förmodligen tror. Sverigedemokraternas tydlighet att fälla den rödgröna regeringen i budgetomröstningen, får Moderaterna att framstå än svagare när de duckar för att styra landet.

PM Nilsson på Dagens Industri skriver att det är dags att reparera förtroendeskadan som Decemberöverenskommelsen skapade och menar att det är inte rätt väg att låta budgetmotionen gå igenom. “M vill inte använda riksdagsmajoriteten till att utöva makt” skriver han och att “en röst på Anna Kinberg Batra har blivit en röst på S och V-politik”.

Riksrevisionen sågar budgeten

Under måndagen riktade Riksrevisionen skarp kritik mot regeringen som man menar har underskattat hur stora de offentliga utgifterna kommer att bli fram till 2020. Man har bortsett från hur demografiska förändringar påverkar kommunernas utgifter för vård skola och omsorg. ”Regeringen föreslår åtgärder motsvarande 17 miljarder kronor som inte är finansierade. Det finanspolitiska ramverket ger inget stöd för den försvagning av det offentliga sparandet som dessa skapar”, skriver Riksrevisionen.

”Om regeringens prognos skulle realiseras kommer det att kräva betydande neddragningar i den kommunala välfärden”, skriver man vidare, och att om kommunerna ska klara att hålla samma nivå behövs 50 miljarder kronor utöver vad regeringen har räknat med. Skjuter man inte till dessa pengar måste skatten höjas med i genomsnitt två procentenheter. Eftersom inte regeringen skriver om detta har beslutsfattarna inte de fakta som hade behövts, enligt myndigheten.