Förtroendet för massmedier är extremt lågt i USA efter presidentvalet. En ny studie visar att 69 procent av de tillfrågade inte anser att massmedierna är pålitliga och sanningsenliga. 78 procent anser att massmedierna är politiskt vinklade.

Det är Media Research Center (MRC) och YouGov som 9-11 november genomfört 2006 intervjuer för att kartlägga hur väljarkåren såg på massmediernas roll under presidentvalrörelsen 2016.

– Massmedierna är i full panik eftersom amerikanska folket avvisade deras vänsterinriktade agenda – och därmed massmedierna själva. Folk tror inte att medierna är neutrala. Till och med en tredjedel av dem som röstade på Hillary Clinton ansåg att medierna favoriserade henne, säger MRC-chefen Brent Bozell.

– När vi har en stor majoritet bland väljarna som säger att nyhetsmedier var vinklade till Clintons fördel och försökte påverka valmanskåren att rösta för henne, och därmed ansåg dem fundamentalt oärliga, är det ett problem som inte kan lösas med en ursäkt. Den institutionaliserade snedvridningen i nyhetsföretagen måste rättas till.

– Vår studie visar att amerikanska folket inte låter sig luras.

Se mer: MRC/YouGov Poll: Most Voters Saw, Rejected News Media Bias