SJUKVÅRD. Det försvinner 70 000 vårdplatser på ett av de mest centrala sjukhusen, Nya Karolinska i Solna, som slår upp dörrarna på söndag. – Sjukhusledningen sitter i knät på konsulter och det har gått så mycket prestige i det här, säger en starkt kritisk Johan Stryrud, ordförande i Stockholms Läkarförening, till Samtiden.

Nya Karolinska kommer bara att ha en remissakut, patienter med remiss eller ambulans, vilket innebär att 70 000 akutpatienter per år kommer att behöva åka till ett annat sjukhus när den öppna akuten på Karolinska stänger 2018. Detta trots att köerna på akuten växer och Sverige får alltfler invånare genom det stora inflödet av migranter och den väntande anhöriginvandringen. I en undersökning har man dessutom kunnat se att de nya invånarna som Sverige tar emot har större behov av sjukvård än övriga befolkningen. Alliansens lösning är att starta tolv nya närakuter. Hittills finns bara beslut om fyra stycken, som ska byggas i Huddinge, Danderyd, Solna och vid Sös.

Det innebär att Karolinska ska dra ner på sin verksamhet samtidigt som de nya lokalerna på de övriga akutsjukhusen inte är färdigbyggdaHur ser du på att det fattas akutplatser innan man byggt ut färdigt?

– Det är fruktansvärt. Nu skär man från toppen. Man skulle givetvis ha börjat i andra änden, med att  bygga ut de andra sjukhusen och haft närakuterna på plats. Man skulle också haft kvälls- och helgöppna jourcentraler klara, säger Johan Styrud.

Närakuterna är tänkta att bemannas av allmänläkare och specialsjuksköterskor, vilka båda är bristyrkesgrupper. Det saknas 400 allmänläkare bara inom primärvården i dag.

Fattas akutplatser

Det fattas alltså akutplatser i ett Stockholm som dessutom växer.

– Ja, Stockholm växer med 35 – 40 000 invånare per år. Befolkningen blir också äldre. Jag tycker det är hemskt att skicka hem äldre, särskilt när man vet att även kommunernas mottagande sviktar, säger Johan Stryrud.

– Patienter med helt vanliga akuta tillstånd, kroniker, multisjuka och äldre kommer att fara illa, menar han.

Inte patientsäkert

Johan Stryrud riktar även skarp kritik mot politiker och vårdexperter som inte tagit larmsignalerna om den bristande patientsäkerheten inför starten på allvar. Nya Karolinska, NKS, har provkört under några veckor och det har varit mycket fel, enligt Johan Stryrud, som skulle vilja ha en ny genomgång.

– Vi måste ha en garanti för att det fungerar. Nu går man ut och säger att det gör det ändå. Det blir personalen som får lida också, säger han.

En hjärtspecialist har hoppat av, som skulle vara chef, för att han inte anser att det är tillräckligt patientsäkert. Vad säger du om det?

– Strongt.

Hur kommer det att bli på söndag tror du?

– Det finns så mycket prestige i det här, så man kommer att öppna på söndag, men det kommer att vara massor av tekniker och uppbackning så att inget går fel. Det blir hemskt dyr sjukvård.