Om inte migranter snabbt kommer i arbete och försörjer sig själva får vi ekonomiska problem och problem med den folkliga uppslutningen kring migrationspolitiken. Det konstaterar Ulf Kristersson (M), moderaternas ekonomisk-politiske talesman, i Ekots lördagsintervju.

Den senaste veckan har sprickorna i Alliansen blivit allt fler och djupare. Jan Björklund (L) sitter hellre i en S-regering än att ingår i en regering som har stöd av SD. En strategi Anna Kinberg Batra (M) tagit avstånd ifrån.

Sedan har Annie Lööf (C) sagt att alliansen skulle haft en mer generös flyktingpolitik än den regeringen för nu. Om detta utfrågas Ulf Kristersson (M) i Sveriges Radio. Stämmer det Lööf sagt? Svaren är intressanta och innehåller både självrannsakan och varningar mot att återgå till den politik som fördes förra hösten.

– Vi är inne i ett väldigt speciellt läge. Sverige ska vara ett öppet land. Vår industri bygger på internationell framgång. Men internationell öppenhet kräver väldigt mycket mer än vi trodde fram till hösten 2015. Det kräver att man har ordning och reda. Väldigt höga förväntningar på att människor också försörjer sig själva, säger Kristersson.

Moderaterna håller således inte med Annie Lööf om att man skulle fört en mer generös flyktingpolitik. Kristersson analyserar istället bristerna med den tidigare politiken.

– Vill man förena öppenheten och en trygghetsmodell som den svenska, med generösa ersättningar, ja, då bygger det på att de allra, allra flesta människor snabbt kommer i egen försörjning, blir skattebetalare. Om man inte klarar den kombinationen, då kan man inte ha den öppenhet som vi hade. Det är viktigt att komma ihåg.

– Om man ser på detta ur ett längre perspektiv tycker jag vi i Sverige aldrig på ett klokt sätt tänkt igenom hur öppna vi vill vara och på vilket sätt vi vill vara öppna, både för människor som flyr för sina liv och gentemot människor som kommer till Sverige för att bygga en bättre framtid av helt andra skäl.

På frågan om gränskontroller och andra skärpningar kommer att bestå, villkorar Kristersson förutsättningarna för att ändra reglerna.

– Vi har ett beslut som gäller temporärt i tre år. Under den tiden ligger politiken fast. Sedan får vi se. I längden kan inte Sverige ha en helt annan flyktingpolitik än övriga Europa. Det är uppenbart. Det betyder inte att det ska vara exakt som idag, men jag tycker vi har lärt oss en betydande läxa av det som hände 2015. Vill man ha öppenhet så måste man också ha en betydande beslutsamhet om att människor som kommer till Sverige försörjer sig själva.

– Inför beslutet 2019 måste vi utvärdera om det då går att göra några vettiga ändringar eller inte. Men jag skulle bestämt varna för en återgång till ett mått av aningslöshet där vi bara hoppas att vi kan ha väldigt öppna gränser, väldigt låga krav och en helt annan politik än resten av Europa. Det tror inte jag kommer att fungera.

– En migrationspolitik som är öppen för att Sverige ska vara ett internationellt välkomnande land, vilket jag vill, måste också ha som utgångspunkt att de som kommer till Sverige i allt väsentligt jobbar och försörjer sig själva. Lyckas man inte med det, då kommer man dels att få ekonomiska problem, man kommer inte heller få folklig uppslutning för en sådan politik, säger Ulf Kristersson.

Eftersom det i 30 år visat sig omöjligt att få migranter i arbete snabbt, är kraven som Moderaterna ställer för att lyfta restriktionerna mycket högt ställda. Men som synes är Moderaternas ambition fortsatt att kunna öppna gränserna igen. Här skiljer sig Moderaterna från Sverigedemokraterna.

De resonemang som Moderaterna framför är dock mer verklighetsnära än hos andra röster. Moderaterna har markkontakt. Man hemfaller inte åt ansvarslösa och känslomässiga utfall. De förstår att vissa villkor måste uppfyllas. Och om dessa inte uppnås är större öppenhet inte realistiskt.

När vi är framme vid 2019 kommer Moderaterna att upptäcka att en mycket stor andel av migranterna inte kommer i arbete, utan belastar välfärdssystemen. Frågan är om Moderaterna då tar konsekvenserna av de villkor och krav man nu framför.

Dick Erixon
2016-10-08