Moderaterna har fått stor uppslutning kring de förslag man igår lade fram för att skapa tydligare regler kring vinster i vård, omsorg och skola.

Moderaterna har tidigare försvarat de liberala regelverk som gjort det möjligt att ta ut vinst även om kvaliteten i verksamheter finansierade av skattemedel inte varit tillfredsställande. Nu medger man att reglerna inte varit optimala. Viktigast är att skolor och vårdgivare tillhandahåller god kvalitet. Vinst får inte tas ut till priset av sämre kvalitet.

Det ska inte löna sig att missköta verksamhet, sa Anna Kinberg Batra vid presskonferensen igår.

– Man måste agera skarpare mot de som inte levererar god välfärd.

– Vi vill ställa tydliga kvalitetskrav, förstärka sanktioner mot de som inte sköter sig. Men vi säger nej till ett generellt vinsttak och en generell vinstreglering.

Moderaterna för fram fyra punkter som man menade är centrala. Man vill införa tillståndsplikt, där man behöver ett tillstånd för att bedriva verksamhet. Modellen är tagen från hur finansmarknaden regleras idag. Man vill också ha nationella kvalitetskrav som skall vara utformat efter hela landet. Dessutom vill man inrätta tillståndsmyndighet som följer upp dessa kvalitetskrav. Skulle inte kraven efterföljas föreslår Moderaterna en sanktionstrappa där verksamhet som inte levererar, kommunal eller privat, kan beläggas med vite och i yttersta fall tas över av staten.

Detta är en ny inriktning för Moderaterna och man tycks vinna brett stöd för sin linje både inom politiken och de verksamheter som berörs. De övriga allianspartierna är i huvudsak positiva.

Sverigedemokraterna kan tänka sig att stödja Moderaternas förslag.

– Det finns ingenting som jag hört som ligger utanför den linje vi drivit, säger partiet ekonomisk politiske talesperson Oscar Sjöstedt till SVT.

Sveriges största skolföretag Academedia uttrycker sig positivt via sin vd Marcus Strömberg.

– Jag hoppas att det här blir den modell man enas kring över blockgränserna, säger han till DI.

Ett skäl till uppslutningen bakom Moderaternas hårdare linje är att regeringens utredare Ilmar Reepalu väntas lägga betydligt striktare förslag till regelverk 8 november. Vänsterpartiet kommer förmodligen att kräva totalt och absolut vinstförbud.

Om Vänsterpartiet menar allvar och hotar att bryta budgetsamarbetet med regeringen, ställs Stefan Löfven inför ett dilemma. Han har då att välja mellan ett efterlängtat blocköverskridande samarbete om ett förslag som har stor uppslutning, eller rädda budgetsamarbetet med Vänsterpartiet.