Tusentals jobb riskerar att försvinna då Migrationsverket nu verkställer en avvecklingsplan för de asylboenden som inte längre behövs. Den stora rekryteringsvågen av personal under flyktingkrisen har övergått till en varselvåg. Anledningen är kontrasten mellan en vidöppen flyktingpolitik och den i jämförelse nedtonade flyktingpolitiken som bedrivs idag.

Migrationsverket har påbörjat nedläggningen av över 7000 asylboenden. Anledningen är att det nu kommer färre asylsökande jämfört med hösten 2015 då kaos rådde inom myndigheten.

I flera kommuner har personalomsättningen bland erfarna socialsekreterare ökat då dessa istället börjat jobba på Migrationsverket under hösten då behovet var som störst. Nu har läget vänt och med det följer personalnedskärningar. Den kortsiktiga planeringen hotar nu många jobb och skapar osäkerhet för tusentals anställda.

I första hand hyr Migrationsverket sina boendeplatser och i andra hand upphandlar myndigheten dessa. Det är i första hand de upphandlade boendena som kommer att avvecklas i ett första skede. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) kommer de boenden som upphandlas senast, vara de som avvecklas först.

I praktiken innebär detta att 7 400 boendeplatser fördelat på över 70 asylboenden försvinner fram till och med sista januari 2017. Förflyttningar av asylsökande kommer ske och 6 200 personer ska erbjudas ett annat boende. Ur ett långsiktigt perspektiv räknar Migrationsverket med att det år 2018 finns ett behov av 31 000 boendeplatser, vilket är är 49 000 färre än idag.

Personalen som arbetar på dessa boenden riskerar nu att gå ut i arbetslöshet. Den största privata arbetsgivaren är Bert Karlssons Jokarjo AB som tjänat hundratals miljoner på flyktingkrisen. Han uppger i en intervju med Svenska Dagbladet att han behöver lägga ner 40 av 44 asylboenden och varslar nu 500 anställda.

– Det är 2 000 personer till på de andra boendena. Så har vi kommunerna som anställt 5 000, och de andra. Totalt kommer det här att omfatta 10 000 människor som blir utan jobb i hela landet, säger Bert Karlsson till SvD.

Samtiden har tidigare berättat om hur tomma platser på flyktingboenden kostar 2,5 miljoner kronor varje dag. Förutom att nu avveckla boenden lägger Migrationsverket ner den kritiserade kundtjänstfunktionen där handläggare får svara på frågor istället för att ta beslut.

Sammantaget står Migrationsverket inför en mycket stor kapacitetsminskning, något som kommer påverka många handläggare och övrig personal på myndigheten men framförallt alla de som arbetar ute på privatägda flyktingboenden. Anledningen till dessa dramatiska svängningar är att den vidöppna flyktingpolitik som bedrevs fram till flyktingkrisen står i stor kontrast till den mer nedtonade flyktingpolitik som gäller idag.