Hade regeringen agerat tidigare hade det kunnat se annorlunda ut. Terrorforskaren Magnus Norell tycker att politikerna varit senfärdiga med att få åtgärder på plats som kunnat stoppa IS-terrorister från att komma tillbaka och röra sig fritt. – Lagstiftningen ser ut som den gör, du kan inte komma åt dem, säger han till Samtiden.

Igår skrev Samtiden om att kommunerna väntar med bidrag och bostad till återvändande IS-terrorister. Det är dock inget nytt.

– Det är lika fel nu, som när det var på tapeten för ett och ett halvt år sedan, i Örebro, Lund och Stockholm.

Det följer linjen från före detta samordnaren Mona Sahlin. “De körde i diket direkt”, sa han i en intervju för ett år sedan och menar att det inte går att klumpa ihop alla extremister. Islamistisk extremism kräver särskilda åtgärder då bland annat motivbilden är annorlunda.

– Eftersom man i Sverige använt sig av konceptet att vårda folk tillbaka in i samhället, då blir det det verktyget kommunerna tar till, säger Magnus Norell.

Men det kan istället leda till mer radikalisering.

– Min kritik är att det blir en slags belöning. Det finns inget att riskera och blir snarare ett incitament att åka om det står och väger.

Bli av med pass

I både Storbritannien och Frankrike har det varit olagligt att åka till IS-område och återvändare kan bli av med medborgarskapet.

– De kan inte åka tillbaka. En lång utredning väntar och under tiden anhåller de personen.

I Sverige är det alltså annorlunda, de ska tas om hand, får skuldsanering, bostad och försörjning.

– Det är ett politiskt beslut, en gammal svensk tanke som hänger ihop med vår kriminalvård. Utgångspunkten är att de ska botas och slussas in i samhället. Så applicerar man samma tankesätt på de här personerna. Forget and forgive.

Ny terrorlag

I Sverige kom en ny lag 1 april som kriminaliserar terrorresor och där straffet är fängelse i max två år. Det är dock nästintill omöjligt att få någon åtalad och dömd för brott som begåtts i Syrien och Irak.

–  Och det är fortfarande inte olagligt att åka ner, det räcker inte med att du har anslutit dig till IS.

Ett fall har rättsväsendet lyckats med.

– Det var en kille som dömdes för att polisen hade tur och hittade filmer med bevismaterial hemma hos honom. Det är extremt sällsynt, säger Magnus Norell.

Han kan inte kan säga om lagen har fått någon effekt eftersom den inte riktigt har prövats.

– Möjligen kan det försämrade läget för IS i Mellanöstern ha varit en hemsko. Nu har vi en situation där folk börjar återvända.

Offensiv

Offensiven i Mosul kan öka på att folk som har europeiska pass tar chansen att återvända, menar Norell.

– Kan man göra det och inte riskera något, då är det bara att åka hem.

Däremot tror han inte att det automatiskt ökar risken för terrordåd i Europa.

– Det fanns med redan från i den strategiska planeringen, att attackera mål i Europa och det har man gjort också.  ”Om ni tar kriget till oss tar vi kriget till er” sa man. Men det finns inget kausalsamband. Att folk återvänder är inget nytt, både i Bryssel och Paris var det individer kopplade till IS som utförde attacker.

Vad borde Sverige göra nu?

– Det är nästan försent nu. De återvänder och det finns ingen lagstiftning på plats. Så länge man inte kan visa på att någon har begått terroristbrott kan man inte åtala någon.

För ett tag sedan skrev Magnus Norell och några andra ett öppet brev på Dagens Samhälle där de bjöd in alla partiledare till en öppen hearing. Men det blev inget.

– Det är en fråga politikerna inte gärna diskuterar. Det är i kommunerna det här kommer att hanteras oavsett.

Hur kommer det att bli?

– Det återstår att se. Då, för ett år sedan, hade man fortfarande kunnat agera. Vi hade kunnat hindra det här från att inte bli värre än det är. Nu har liksom tåget gått. Lagstiftningen ser ut som den gör. Du kan inte komma åt dem, det räcker inte. Som man bäddar får man ligga, tyvärr.