EU har i dagarna slutit ett avtal med Afghanistans regering om att landet ska ta tillbaka alla sina medborgare som inte har fått asyl beviljat. Nu återstår att svenska regeringen filar på ett avtal.

Det krävdes ett ultimatum om att dra tillbaka stora belopp i bistånd för att få igenom avtalet som blev klart på en givarkonferens i Bryssel, rapporterar The Guardian. Det har varit ett stort problem att utvisningarna som inte har varit frivilliga inte har gått att genomföra. Det krävs att varje land skriver under ett bilateralt avtal med Afghanistan.

Enligt Migrationsverket är beslutet positivt.

-Avtalet är ett viktigt steg framåt, men har ingen omedelbar betydelse för det operativa arbetet. Däremot arbetar regeringen med att få till någon form av återtagandeavtal med Afghanistan, skriver Annie Hörnblad, presskommunikatör.

Några planer på att öppna verksamhet i Kabul finns inte i dagsläget. Däremot kommer man ha en sambandsman i Kabul, som kommer att verka inom ambassaden. EU och Afghanistan ska undersöka möjligheterna att bygga en särskild terminal på Kabuls flygplats.

I somras ändrade regeringen till att ge tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Innan det tilldelades vanligtvis de som räknats som ensamkommande barn oftast permanent uppehållstillstånd. Förra året utgjorde kom cirka 35 000 ensamkommande, de flesta unga män och ungdomar från Afghanistan. Det gör att antalet utvisningar av afghaner nu kan komma att öka.

Det är den våg av migrantströmmar som sökte sig till Sverige hösten 2015, som kommer att beröras. Men lagändringen om tillfälliga uppehållstillstånd räknas från och med 24 november 2015, ett datum som inte innefattar den riktigt stora puckeln, från tiden då det kunde komma uppåt 10 000 som sökte asyl per vecka.

Även om politiker brukar hävda att gränserna har stängts i och med gränskontrollerna så kommer fortfarande ett relativt stort antal asylsökande. I år har hittills 22 330 ansökningar om asyl inkommit till Migrationsverket, varav 1 878 är ensamkommande barn. Den näst största gruppen är från Afghanistan.

Migrationsverket har förberett sig för att det blir fler avvisningar genom att utöka med 100 tillfälliga platser på tillfälliga förvar från och med 1 oktober. Utöver det finns det 257 platser. Hur utvisningarna av uppemot 80 000 personer som inrikesminister Anders Ygeman (S) har nämnt kommer att gå till återstår att förklaras.

Vid den senaste presskonferensen när Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson (S) tillkännagav tuffare tag för att få tag i de som ska utvisas, nämndes siffran 40 000, en halvering.