Stockholmarna har ändrat sig. Förra året ville 32 procent förbjuda tiggeri. Nu har andelen stigit till en tydlig majoritet på 55 procent. Det är en markant förändring i opinionen.

På samma sätt har motståndet mot tiggeriförbud närmast kollapsat. Förra året ville 58 procent låta tiggeri vara tillåtet. Den andelen har nu sjunkit till 31 procent, enligt Ipsos som tillfrågat 768 röstberättigade väljare i Stockholms kommun mellan 27 september och 11 oktober.

En förklaring till den stora omsvängningen kan enligt Ipsos vara att man bytt metod. Förra året tillfrågades människor via telefon, medan man i år utfört mätningen digitalt.

– Det här är bara en hypotes, men tiggeri är en fråga som en del upplever som obehaglig och känslig att svara på. Det kan finnas en tendens att man undviker att svara på ett sätt som kan kännas lite skambelagt när man blir utfrågad av en annan människa, man svarar i stället på ett sätt som uppfattas som socialt lämpligt, säger Ipsos analyschef David Ahlin till DN.

Med andra ord har stödet för förbud mot tiggeri varit större redan tidigare, men först nu visar sig de verkliga uppfattningarna. Frågan är om partierna tar hänsyn till den folkliga opinionen.