VÄLFÄRDEN. Fler tecken syns nu på att välfärdstaten krackelerar. Stadsmissionen slår larm om att antalet djupt fattiga ökar i Sverige. Men även att Socialtjänsten aktivt hänvisar fattiga svenskar till dem. – Personer med svenskt personnummer, som har rätt till stöd från det allmänna, vänder sig till Stadsmissionen för att be om mat eller en varm jacka, skriver Lotta Säfström, ordförande för Sveriges Stadsmissioner på SvD debatt.

Sveriges Stadsmissioner har gjort en kartläggning av fattigdomsutvecklingen i Sverige, ”Stadens fattiga”. Den visar att majoriteten av de människor som söker sig till Stadsmissionen har ett svenskt personnummer och borde inte behöva vända sig till frivilligorganistationer. Trots detta ser Stadsmissionen hur de tvingas be om hjälp med sina mest basala behov.

– För de vi möter, saknas pengar till exempelvis vinterkläder eller vinterskor, när vardagsutgifterna är betalda, skriver Lotta Säfström och fortsätter:

– Så illa är situationen för många av dem som länge varit beroende av ekonomiskt bistånd eller som fallit mellan stolarna i det land som har världens mest utvecklade välfärdssystem.

Andelen fattiga ökar men Lotta Säfström oroas även över att det offentligas ansvar förflyttats alltmer till frivilligorganisationer. Stadsmissionerna pekar på att de behövande inte bara självmant söker sig till Stadsmissionen, utan att de aktivt uppmanas av Socialtjänsten.

– Socialtjänsten hänvisar människor till Stadsmissionen, även när det kommer till sådant som är det offentligas ansvar.

Karin Timm Östlund, kommunikatör Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, var med när Sveriges Stadsmissioner träffade bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för att presentera Fattigdomsrapporten idag.

– Ministern bekräftade bilden av ett samhälle där klyftorna växer och att vi har fattiga i Sverige. Vi på Stadsmissionen menar att vi behöver diskutera civilsamhällets roll som håller på att förändras i förhållande till staten, säger Karin Timm Östlund.

Klarar ni det ökade behovet?

– Det beror ju på hur mycket det ökar. Vi behöver mer offentliga medel och från enskilda och företag i så fall.

Det har tillkommit två nya Stadsmissionen, i Örebro och Eskilstuna.

Fattigpensionärer

Tidigare har Pensionärernas riksorganisation, PRO, larmat om att andelen fattigpensionärer ökat och siffror visar att över en kvarts miljon pensionärer lever under EUs fattigdomsdefinition. Andelen har fördubblats sedan 2006.

Att lyfta alla pensionärer över fattigdomsgränsen skulle kosta runt 4,5 miljard kronor varje år. Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar skulle utslaget på varje pensionär bli ungefär 1700 kronor i månaden. I regeringens budgetförslag nyligen fanns inga satsningar på denna grupp.

Polisens kris

En annan myndighet i kris är Polisen. Här syns också tendenser att flytta över ansvaret på medborgarna, när man inte klarar att uppfylla sina åtaganden. Flera medier berättar om hur polisen till och med ber medborgarna själva att bekämpa brott, då de inte har någon polispatrull att skicka eller ens hinner svara i telefon i rimlig tid. I tomrummet som blir kan farliga situationer uppstå då medborgare tar lagen i egna händer.

Många varnar för att i takt med att det allmänna inte levererar, trots att medborgarna betalar in skatt för detta, bryts samhällskontraktet och medborgarna förlorar förtroendet. Just detta pekar även Stadsmissionernas rapport på.

– Systemen till vilka medborgarna sätter sin tilltro krackelerar, slår man fast i kartläggningen.