Högst 8 sekunder ska gå från det att vi ringer larmnumret 112 tills det att en larmoperatör svarar. Detta efterlevs inte idag. Personalbrist, fler som larmar om samma händelse och samtal på främmande språk är några av de faktorer som ligger bakom den ansträngda situationen.

SOS Alarm driver nödnumret 112 och ägs till lika stor del av staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Företagets vision är ”ett tryggare Sverige för alla”. Något de idag inte lever upp till i önskvärd utsträckning.

Nu larmar SOS Alarm själva. Tillsammans med verksamhetschefen för alarmering och beredskap, Claes Eliasson, skriver vd:n Maria Khorsand i en debattartikel i SvD att de är oroliga över det ökande antalet larmsamtal i relation till den låga bemanningen. De uppger att de ”ser allvarligt på utvecklingen” och att det innebär att fler som larmar får vänta längre på hjälp.

Det råder, precis som inom polisen, personalbrist inom SOS Alarm. Larmoperatörerna har svårigheter att efterleva avtalet med staten att den genomsnittliga svarstiden ska vara max 8 sekunder. År 2015 var den genomsnittliga svarstiden 13,2 sekunder.

Men att anställa mer personal idag skulle inte förbättra verksamheten med direkt verkan. Det finns en viss fördröjningseffekt vid nyrekryteringar. En gedigen utbildning är en väsentlig del av SOS Alarms uppdrag att säkra kvalitén i samtalen och det tar därför cirka nio månader att utbilda nya larmoperatörer.

En annan orsak till den uppkomna situationen är den tekniska utvecklingen. Idag bär många med sig sin mobiltelefon vilket i sin tur leder till att fler larmar om samma händelse.

Flyktingkrisen har påverkat SOS Alarm genom att fler larmsamtal kräver tolk. Under 2014 ökade antalet tolkningsuppdrag med över 500 procent. Arabiska, somaliska och ryska var de tre vanligaste språken. Nästföljande år fördubblades antalet samtal där tolk användes och i år stod januari månad återigen för en fördubbling av antalet samtal, jämfört med augusti 2015.

− Den rådande flyktingsituationen står för en stor del av denna ökning. Men en annan förklaring kan vara att tolktjänsten har blivit lättare att hitta för våra SOS-operatörer. Det har helt enkelt blivit en del av deras dagliga arbete, uppger tjänsteägare för 112, Gunnar Bergström, i den senaste årsrapporten.

Han ser det som att antalet tolksamtal kommer att fortsätta öka under kvarvarande månader av 2016.

− Vi kommer tillsammans med vår leverantör att jobba på lösningar för att snabbt säkerställa en tolk i samtalet, avslutar Gunnar Bergström.