Minskad invandring, satsning på polisen och pensionärerna. Samt en stor satsning på kultur. Allt ska leda till en riktig integration. Det var innehållet i SDs budget som presenterades idag.

Sverigedemokraterna brukar beskyllas för att inte ha någon integrationspolitik.

-Vi har en annan syn på integration, sa Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, som presenterade höstbudgetmotionen idag på en presskonferens.

Partiets kulturpolitiske talesperson Emil Aronsson menar att det är de övriga partierna som inte har en trovärdig integrationspolitik. Ett ensidigt fokus på sysselsättning menar man har lett till otillräckliga och i vissa fall kontraproduktiva åtgärder.

-SD vill integrera människor genom att stärka och lyfta fram den svenska kulturen.

(Läs mer om SDs stora satsningar på kultur och polis i separata artiklar.)

Sverigedemokraternas budget kan ses i tre delar: Minska invandringen, upprätthålla regler och få människor att bli en del av samhället.

Jimmie Åkesson, partiledare, har tidigare talat i intervjuer om inriktningen- att ett asylstopp är det som måste till. Han har även talat om att den stora utmaningen är att hålla ihop samhället och att den stora skiljelinjen går mellan de som bygger upp samhället och de som raserar det. Förenklat de som bygger bilar och de som bränner dem.

För att upprätthålla lag och ordning krävs en omedelbar satsning på polisen, enligt partiet. 7000 nya poliser ska utbildas och tio miljarder läggs på polisernas arbetsvillkor och löner, som efter tre år skulle ha höjts med 6000 kronor.

Landets pensionärer kan räkna med att få ett betydande tillskott, något som regeringens budget gapade tomt åt. Inga satsningar alls på pensionärerna fanns deras budgetmotion. Oscar Sjöstedt meddelade att garantipensionen ska stärkas med tio procent från och med 2017.

SD vill också ta bort pensionärsskatten. Kostnaden för det skulle landa på 10 miljarder kronor 2017.

Sverigedemokraterna vill varken höja skatten för de som tjänar över 36 000 kronor eller bensinskatten, som regeringen föreslår i sin budget.

Ett nytt lärlingssystem lanseras, som ska få fler med utländsk bakgrund i arbete. Fyra miljarder per år föreslås på lärlingssystemet, där man har tittat på modeller från länder som Tyskland och Österrike. En lärlingsanställning ska vara som en provanställning och vara i max tre år.

Sverigedemokraterna vill också kraftigt sänka skatten för småföretag, vilket beräknas ge upp till 80 000 nya jobb.

Det som SD sparar på är 29 miljarder kronor på migration och integration. Ett exempel är kostnader för privata aktörer i asylsystemet, bland annat i bostadskostnader. Man tänker inte heller lägga den enskilda satsningen på kommuner, som regeringen har i sin budget och sparar där 26 miljarder kronor.

*

Se mer i Samtiden: 6000 kr mer i polislön efter tre år och ledaren Budget med fokus på kulturell integration.