Polisens bedömandegrupp föreslår att man ska mörka bilbränder för att minska dem. Det framgår i en ny rapport som Folkbladet i Norrköping tagit del av. I rapporten slås det fast att media ger en bild av att bilbränderna ökat på flera platser, främst i region syd. Man ska hellre framhålla positiva saker, för att inte trigga fler personer att tända på, är budskapet.

Det är Noa, Polisens nationella operativa avdelning, som har beställt rapporten, som visar på fortsatt uppgivenhet hos polisen. Tidningen Folkbladet har skrivit om det stora antalet bilbränder i området Klockaretorpet just därför att det har skett ett stort antal bilbränder där, skriver tidningen, och frågar polisområdeschef Peter Wahlberg  om det är medias fel att bilar brinner.

– Nej, det är självklart den som tände på som orsakat bränderna, men vissa personer triggas av att bli omskrivna, säger han.

Polisen har inte gripit någon överhuvudtaget för bilbränderna under året. Inget har lett till åtal. Reportern frågar vilka signaler det ger och polisområdeschefen svarar:

– Det är oerhört svårt att klara upp bilbränder eftersom spåren brinner upp och i de utsatta områdena har polisen jättelågt förtroende, det är ingen som pratar med polisen.

Kommunpolisen i Norrköping Peter Johansson har de vanliga svaren på hur man ska komma tillrätta med bilbränderna, att ”det är jätteviktigt att gripa och lagföra de skyldiga, men det är lika viktigt att förebygga genom nattvandringar, väktare och kameraövervakning”.

Han hoppas på ändring av rubricering från skadegörelse till grov skadegörelse för att ge avskräckande effekt. Han tror dock på samverkansmodellen som tagits fram av Brå, samt att man är ute på skolor. Polisen kan ”inte ensam lösa problemen”, är inriktningen hos polisen.

Under sommarperioden i år, juni – augusti, anmäldes totalt 1064 fordonsbränder i hela landet, enligt BRÅs preliminära statistik. Polisen har tidigare rapporterat bilbränder med olika brottskoder. Sedan den 22 december 2015 finns en särskild brottskod för fordonsbränder – skadegörelse genom brand på motorfordon.