KOMMUNERNA. Moderata kommunalråd skriver till regeringen att de inte kan ta emot fler nyanlända i sina kommuner. Bristen på bostäder är akut, skriver de 23 kommunalråden. Landsbygdskommuner har fått knäa i åratal under stor börda. – Nu får de hjälpa till, säger Per Gruvberger (S), kommunalråd i Filipstad.

Liksom många små landsbygdskommuner tillhör Filipstad de som dragit ett tungt lass och tagit emot många asylsökande i förhållande till sin folkmängd. I kommunen finns asylboende med 1 100 platser. Filipstads kommun har runt 10 000 invånare.

Under åren 2016 – 2018 har Stockholms län blivit tilldelade att ta emot 27 720 flyktingar med uppehållstillstånd. Det är drygt en procent av länets 2,2 miljoner stora befolkning. Statens tvångslag med att ta emot flyktingar och plan- och bygglagen krockar, menar kommunalråden, vilket gör att det inte går att ordna fram de bostäder som staten kräver.

– Det har gått ett halvår sedan lagen instiftades och nu är det stopp. Det måste vara ett annat tempo i utslussningen så att vi har rimliga förutsättningar att ta emot de här personerna, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, till SVT.

Men medan Stockholmskommunerna klagar finns inte samma problem för Filipstad.

– Vi har så kallat nollavtal eftersom vi har så stort uppdrag sedan tidigare. Den tvingande lagen är lite till för att hjälpa oss, säger Per Gruvberger (S), som ändå kan förstå att det är problematiskt för Stockholm.

Fast det betyder inte att inte några flyttar in i Filipstad.

– Familjerna hittar bostäder själva. Man räknar generellt med att 60 – 70 procent av alla som fått uppehållstillstånd gör det. Av de som bosätter sig själva flyttar de ofta till orten där de bott på asylboende.

För några år sedan var det inte så, utan då flyttade man till storstäderna.

– När man börjat få utländska grupper flyttar fler in. Vi har haft en stor befolkningsökning, väldigt mycket för att vara oss. Runt 250 invånare, sedan flyttar en del andra in också, säger Per Gruvberger.

Även om Filipstad inte har samma akuta problem som storstäderna med att tvingas skaka fram bostäder efter den halvårsgamla tvingande lagen, så finns det andra problem runt bosättningen.

– Det som förut varit storstadsproblematik, trångboddhet och att många bosätter sig på samma adress och kanske inte alltid bor där, ser man numera även i Filipstad.

Hur är det med jobb, har ni det till alla nyinflyttade?

– Vi har en fruktansvärt hög arbetslöshet, över 14 procent, säger Per Gruvberger.

Hur blir det i förlängningen?

Lars Gruvberger skrattar till, lite uppgivet.

-Det kan man tänka mycket på, det gör vi ofta. Det är en jätteutmaning förstås. Att skaffa utbildning till alla och på sikt egen försörjning.

Läs mer: https://samtiden.nu/27046/berts-faluroda-favelor-nya-affarsiden-satts-verket/