UNGERN. Ungerns premiärminister Viktor Orbán kritiserar återigen EU:s asyl- och migrationspolitik och liknar EU vid Sovjetunionen som förtrycker folk. — Människor som älskar frihet måste rädda Bryssel från sovjetisering, från människor som vill tala om för oss vilka vi ska leva med i våra länder, sade Orbán under en minnesceremoni för det ungerska upproret 1956 mot Sovjetmakten. 

Ungern med konservativa Viktor Orbán i spetsen motsätter sig EU:s flyktingpolitik. Landet har stängt sin södra gräns för att hindra flyktingar från att ta sig till eller igenom landet.

– Som arvingar till upproret 1956 kan vi inte tillåta att Europa skär av de rötter som gjorde det bra och som hjälpte oss att överleva Sovjetunionens förtryck. Det finns inget fritt Europa utan statsgränser och tusentals år av visdom från kristendomen, sade Orbán.

Den polske presidenten Andrzej Duda var närvarande vid ceremonin och gav sitt stöd åt Orbán.

— Ni kan räkna med Polen, vi marscherar tillsammans i de besvärligaste stunderna.

 Ungern och andra länder i östra Europa har vägrat acceptera EUs planer på att fördela huvudsakligen muslimska migranter mellan medlemsstaterna. I en folkomröstning som ordnades tidigare i höst röstade ungrarna nej med en majoritet på 98 procent. Resultatet är dock ogiltigt eftersom endast 44 procent av de röstberättigade deltog.