POLITIK. Både Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) och Moderata Ungdomsförbundet (MUF) har fått nya ordföranden. Det innebär fler beröringspunkter med Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna.

 

Tidigare förbundsordföranden för MUF, Rasmus Törnblom, har bara suttit i 2 år och får inte förnyat förtroende. Han har fått kritik av partimedlemmar att föra en politik som ligger mer åt mitten än höger. Med Benjamin Dousa blir det en tydlig högerpolitik.

”Förbundsstämmans viktigaste omröstning snart. MUF behöver en högersväng i bidragspolitiken!”, säger Benjamin Dousa på Twitter.

Samtidigt understryker han att MUF kommer fortsätta driva en linje om fri invandring som de gjort sedan 1988. I denna fråga står MUF på samma sida som Liberala Ungdomsförbundet (LUF) som sedan länge varit för fri invandring. I samma mening vill Benjamin Dousa begränsa den fria tillgången till välfärd för nyanlända och vill att man ska kvalificera sig in i välfärdssystemet.

”Fri invandring går inte att kombinera med fri tillgång till välfärd. Nu vill MUF stryka det sistnämnda!”

MUF vill fortsätta driva frågan om fri invandring

Den nya förbundsordföranden för MUF vill fortsätta driva frågan om fri invandring.

Christian Carlsson är det andra ordförandebytet inom politiska ungdomsförbund de senaste dagarna. Han blev vald till förbundsordförande för KDU efter att Sara Skyttedal valt att gå vidare som kommunalråd i Linköping.

På hans hemsida lyfter han fram flera, enligt honom, viktiga ståndpunkter. Flera punkter är slående lika de som Sverigedemokraterna driver.

  • ”En skola med ordning och kunskap i fokus.”
  • ”Ett starkare försvar – ökad förmåga och en värdig veteranpolitik.”
  • ”Brottsofferstöd och hårdare straff för vålds- och sexualbrott.”

Det parlamentariska läget är oklart inför nästa val. Mycket talar för att Sverigedemokraterna på något sätt kommer få mer inflytande än vad de har idag.

På frågan om hur Ungsvenskarna ser på förbundets gemensamma beröringspunkter med KDU svarar förbundets talesperson Tobias Andersson:

”Christian är trevlig och kompetent, ganska lugn debattör som brukar våga belysa de samhällsproblem vi gemensamt står inför. Finner det dock mycket märkligt att utse en 29-åring till ungdomsledare. Han inledde sitt politiska engagemang när jag var sex år. Det ger honom god erfarenhet men innebär också att han eventuellt kan få svårt att representera ungdomar.”

Han lyfter också fram att förbunden har en del gemensamma värderingar.

”Att vi delar vissa värderingar och åsikter tror jag är viktigt för att tillsammans kunna få till stånd en politisk och ideologisk manöver i Sverige”, säger han.

Den 19-20 november håller Ungsvenskarna sin första förbundskongress efter brytningen från gamla Sverigedemokratisk Ungdom, SDU.

Samtiden har erbjudit Christian Carlsson och Benjamin Dousa utrymme för att publicera deras kommentarer i sin helhet. Båda har uteblivit med svar.