NORGE. I Norge förskräcks man över vad som händer i Sverige. I år beräknas Sverige ha närmare sju gånger så många mord som Norge, trots bara dubbelt så många invånare, skriver statsvetaren Karl-Eirik Kval i Dagbladet. Statsvetaren menar att mycket kan förnekas och förskönas när det gäller problemen som det svenska samhället står inför efter den stora invandringsvågen förra året – men det är svårt att bortförklara antalet mord.

– Om det fortsätter som de senaste tre månaderna, har antalet mord ökat med över 80 procent under loppet av bara två år. Och det med en befolkningsökning på under fyra procent, skriver Karl-Eirik Kval.
Enligt hans beräkningar kommer Sverige att få runt 160 mord i år, förra året var det 115 och 2014 87.
Norge hade sammanlagt 23 mord 2015, det lägsta antalet på 44 år. Det betyder att Sverige får närmare sju gånger så många mord som grannlandet, med bara dubbelt så många invånare.

Några av orsakerna att mordfrekvensen gått ner i Norge, och att det inte är långt högre i Sverige, är modern medicin och snabbare hjälp till sjukhusen. För varje mord finns flera grov våld och misshandel. I september månad var den enligt Karl-Eirik Kval 15 mord, 44 mordförsök och 58 anmälda grov misshandel i Sverige, hänvisat till journalisten Elisabet Höglund.

Mer våld 

Statsvetaren menar att det inte råder tvivel om att de flesta människor som kommit till Sverige de senaste åren kommer från länder där våld är mer vanligt. De omfattande invandringsproblemen som Sverige står inför har att göra med att landet tagit emot många gånger fler människor än landet är i stånd till att integrera på ett vettigt vis, anser han.

Han varnar också för att situationen kan förvärras, då hälften av de 160 000 asylsökarna som kom förra året har fått avslag.
– Många går under jorden, blir rekryterade av kriminella nätverk och bidrar till att de stora påfrestningarna Sverige redan har när det gäller kriminalitet, blir ännu värre, skriver han.
Norge hade kunnat vara i samma svåra situation som Sverige, men har valt att vara åtskilligt mer restriktivt när det gäller invandring, inte som Sverige ”som signalerade att det var ett land öppet för invandring”.

Han tror att det blir svårt att fortsätta sopa problemen under mattan i Sverige. Stämningen har ändrats och rekordfå är positiva till invandringen.