MALMÖ. I år ska Malmö ta emot minst 488 nyanlända. Hittills i år har Malmö tagit emot 120 personer. Nästa år måste kommunen anpassa sitt mottagande för 660 nyanlända enligt den nya bosättningslagen.

Den lag som trädde i kraft den 1 mars i år, ålägger landets kommuner att ta emot ett visst antal personer som fått permanent uppehållstillstånd. Regeringens syfte med lagen är att nyanlända lättare ska komma in i samhället och få jobb.

Lagen innebär i praktiken att kommuner tvingas ta emot nyanlända, oavsett om kommunerna själva anser att de är kapabla att hantera mottagandet eller inte. Med anledning av denna lag intensifierar nu Malmö stad bostadsletandet för de som inte kan hitta bostad själv via vanliga, kommungemensamma kanaler såsom bostadskön.

Malmö stad uppger att ”hyreslägenheter, bostadsmoduler och bostadsrätter” är de alternativ som för tillfället är aktuella.

I maj i år fick kommunens tjänstemän i uppdrag av Malmö kommunfullmäktige att köpa 56 bostadsrätter varav 45 treor och elva fyror. Dessa bostadsrättsköp sker via den öppna bostadsmarknaden och konkurrerar med privata bostadsspekulanter vilket riskerar att driva upp bostadspriserna. Malmö stad medger att denna risk finns men uppger samtidigt att ”de flesta bostadsrättsinköpen skett utan budgivning”. Sverigedemokraterna var det enda parti som yrkade på avslag då beslutet skulle fattas.

Tjänstemännen på kommunen menar att ”hela Malmö berörs” av att så många nyanlända tas emot och lyfter fram bostadsbristen som den mest angelägna frågan.

”Även om boendet är den mest akuta frågan att lösa, påverkas många delar av Malmö stad och regionen, till exempel när det gäller skola, sjukvård och övrig samhällsservice och myndigheter”, säger Tarek Borg, avdelningschef på Sociala resursförvaltningen.

Förutom att kommunen är behjälplig att ordna boende får de nyanlända en rad  andra förmåner via olika aktörer. Bland annat erbjuds de gratis hälsoundersökning via Flyktinghälsan som drivs av Region Skåne.