Trots att det avslöjats att miljöpartistisk ordförande i stadsdelsnämnd lagt sig i enskilda ärenden till förmån för sina närstående, sitter han kvar. Alla partier i Stockholms stadshus säger till medierna att de vill att han ska avgå, men han fortsätter styra stadsdelsnämnden.

Det är Mitt i Tensta/Rinkeby som lyfter fram korruptionen som pågår öppet i förorten. Tidningen rapporterar att tjänstemän säger upp sig och att det råder kaos i nämnden.

Kritiken mot Spånga-Tenstas ordförande Awad Hersi (MP) är hård. Han ska bland annat ha påverka vem som får försörjningsstöd och strukit negativa stycken i beslutsunderlag i olika ärenden.

I tidningens granskning växer en tydlig bild fram av en ordförande som lägger sig i saker som vanligtvis inte ingår i en politikers uppdrag, som går in och petar i individärenden och detaljstyr sådant som är förvaltningens uppgift, inte politikernas.

Under Awad Hersis period som ordförande har nio chefer valt att avsluta sina tjänster och majoriteten av dem berättar att de gjort det på grund av för mycket politisk inblandning från ordförande Awad Hersi.

Tjänstemän har av MP-politikern utsatts för påtryckningar i ärenden som handlar om försörjningsstöd för enskilda invånare i stadsdelen.

– Han har ett ovanligt intresse för enskilda individers ärenden på avdelningen för ekonomiskt bistånd.

– Kulturen blev lite så hos invånarna, att fick man inte som man ville så ringde man ordföranden. Efter att vi fattat beslut på delegation hörde han av sig, förhörde sig om våra bedömningsgrunder och undrade om vi inte ”missat något”.

– Situationen var ohållbar, jag kunde inte göra mitt jobb och min personal mådde inte bra, säger en tidigare chef på förvaltningen till lokaltidningen.

Till Dagens Nyheter säger en källa:

– Det har enbart rört ärenden som gäller personer med samma bakgrund som Awad Hersi.

Stadsdelsnämndens ordförande särbehandlar således en viss etnisk grupp som tilldelas pengar ur svenska offentliga bidragssystem enligt andra villkor än lagen anger om likabehandling. Tillhörighet till samma etniska grupp som stadsdelsnämndens ordförande innebär bättre möjligheter till bidrag.

Stockholms högste politiker, finansborgarrådet Karin Wanngård (S) säger sig se allvarligt på beteendet, men ställer sig frågande till vad hon ska kunna göra.

– Jag har gjort vad jag kan för att få Awad Hersi att avgå, så väl internt som externt. Kommunallagen hindrar mig från att plocka bort folkvalda från fullmäktige.

Till DN säger gruppledaren Per Ossmer (SD):

– I många andra länder och kulturer är det en självklarhet att når man en viss maktposition så är det ens plikt att hjälpa dem som står en nära. Den som får en maktposition riskerar därför att utsättas för påtryckningar av den egna gruppen, det är ingen hemlighet.

*

Se mer: Mitt i Tensta/Rinkeby i Avgångskrav och massiv kritik mot Tenstas toppolitiker, DN i Trycket ökar på Awad Hersi (MP),