Tyskland är ett av de europeiska länder som tagit emot en stor andel flyktingar från Mellanöstern. En del av dessa är kristna och flyr från förföljelse i sina hemländer. På tyska asylboenden utsätts de för hat och hot. – Islamistisk extremism är på frammarsch, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open doors Sverige.

 

På flyktingförläggningar i hela Europa placeras asylsökande med varierande bakgrund. Religiösa konflikter i Mellanöstern tar sig hela vägen till Europa och Sverige.

Många kristna är på flykt från förföljelse på grund av deras tro. Ändå möts de av hat och diskriminering  på flyktingförläggningar i Tyskland. Det visar flera rapporter från organisationen Open Doors. En iransk flykting berättar hur två av hans vänner fick sina korshalsband avslitna. De klagade på att de vaknade klockan 5 på morgonen av att muslimerna på förläggningen kallade till bön.

En annan flykting berättar om dödshot på ett asylboende. Där utsattes han av klotter med orden: ”Tiden har kommit då kristna ska halshuggas”.

– Jag var chockad. I Iran kan sådant hända, men jag trodde aldrig att det skulle hända i Tyskland, säger han.

I Tyskland har minst 743 religiöst motiverade attacker ägt rum. Ett förslag som lyfts fram är att asylsökande ska uppge sin religiösa tillhörighet vid ankomst till det land där de ska söka asyl. Detta skulle i Sverige kunna innebära ett brott mot personuppgiftslagen, PUL.

Kristna förföljs även i Sverige och religiösa konflikter uppstår på asylboenden i hela landet.

– Man tar en handfull kristna och muslimer och placerar dem på samma flyktingförläggning. Den geografiska platsen har ändrats, men sättet att tänka lever kvar, säger Peter Paulsson.

Det framgår också att Sverige är ett av de länder där ”alarmerande signaler börjar nå allmänheten”.

– Det är en stor utmaning för svenska myndigheter att förstå vilket bagage och tankesätt människor bär med sig.