Någon sade klokt; ”Jag håller inte alls med om Dina åsikter men är beredd att gå i döden för Din rätt att uttrycka dem”. Som så mycket annat, lätt att säga och så svårt att leva upp till, skriver Olof Hedengren.

Media och politiker driver ett fobiskt drev mot inte endast Sverigedemokraterna (SD) utan mot allt och alla som inte tycker som de politiskt korrekta. Alla som inte tycker som Sveriges självutnämnda moraltanter sägs vara extremhöger, fascister, rasister eller nazianstrukna. Moralens brigad tågar i takt!

Som vanligt är det Aftonbladets kulturvänster som går i bräschen. Nu har tidningen sponsrat Gellert Tamas följetong i Aftonbladet ”Det svenska hatet”. Enligt Aftonbladets beställningsverk har i stort sett all ondska sina rötter i SD.

Man upprepar som papegojor att de som inte tycker som vänstermegafonerna inte heller omfamnar stridsropet ”alla människors lika värde”! Och det är megafonernas främsta talespersoner som likt Sankte Per vaktar porten och dömer människorna enligt eget skön.

När tidningen Nya Tider köpte plats i en monter på den årliga bokmässan i Göteborg blev det ett förfärligt kackel i de godas hönsgård och representanter för vänstern hotade med bojkott av mässan. Det bör här tilläggas att Nya Tider inte såvitt jag känner till gjort sig skyldigt till några legala övertramp och har bedömts som en daglig tidning och beviljats statligt presstöd.

När den ängsliga ledningen för Bokmässan under det externa trycket från vänster försökte hiva ut Nya Tider utan rättslig grund hotade Nya Tider med stämning. Nu blev den aningslösa ledningen för Bokmässan varse att man inte utan konsekvenser ensidigt kan kliva av ett ingånget avtal. Inte ens om man tillhör de godas och de politiskt korrektas skara. När man väl upplysts om denna självklarhet i en rättsstat fick man kalla fötter igen och Nya Tider kom så att få delta med en monter på Bokmässan. Detta kontrabeslut väckte harmsenheten på allvar hos Moralbrigaden.

Till saken hör att Nya Tider nyligen hade skrivit en ytterst kritisk artikel angående DN:s mörkningar, lögner och snedvridna rapportering med chefredaktören Peter Wolodarski i spetsen. Detta väckte intelligenssnobben Wolodarskis oförställda harm. När så Sveriges Television lät Nya Tiders chefredaktör komma till tals i frågan begärde Wolodarski företräde i svensk television och fick spy ut sin ilska och på bästa sändningstid tillrättavisa svensk public service. När Wolodarski talade om Nya Tider och dess chefredaktör lyste hatet och förtrytelsen i hans ögon.

Den programansvarige på SVT försvarade sig ganska lamt och mumlade om att man kanske kunde ha lagt upp det hela på ett något annorlunda sätt. Försiktigt, försiktigt för att inte stöta sig med en av de främsta inkvisitorerna när det gäller brott mot den politiska korrektheten. Här krävde den hale Wolodarski en personlig upprättelse för Nya Tiders kritiska artikel om honom och hans tidning och då ställde public service genast en arena till Wolodarskis förfogande. Teve borde snarare ha bett honom dra år helvete.

Det är naturligtvis ytterst ovant för SVT att ta emot häftig kritik från vänstern då man i de flesta fall står på dess sida. Såväl regeringen som media låter i tid och otid kalla in den förvirrade ”låtsashistorikern” Henrik Arnstad. Denne falske profet upprepar ständigt samma litania om fascismen och nazismen. Till detta kommer ständiga hänvisningar till det vänsteraktivistiska Expo som också anlitas som sanningsvittne av regeringen och vänsterpressen.

Många drog en lättnadens suck när den förnumstige Jan Helin lämnade Aftonbladet och blev ”direktör” på Sveriges Television. I samband med skandalen kring Bokmässan dök dock Helin upp och levererade en ordkavalkad där världsförbättrarnas kodord, ”värdegrund” och ”alla människors lika värde”, återkom men helt saknade substans.

Bokmässans högtidsord var i år ”yttrandefriheten” vilket ju var direkt tragikomiskt då anloppet mot Nya Tider var just ett flagrant brott mot yttrandefriheten. Den ende journalisten som hade ”guts” att stå upp för yttrandefriheten var Janne Josefsson som så många gånger förr.

Det är vänsterpressen, Expo, Wolodarski, Helin, Arnstad med flera som är hatets verkliga inpiskare och kolportörer i vårt land.

De tål inte kritik och tar heder och ära av alla som inte delar deras åsikter och ges tillfälle att ge röst åt detta. Mitt hopp är att den del av befolkningen som följer med vad som händer och kan tänka kritiskt inte går på moralbrigadernas drakeld. Nu har man hållit på i åratal med denna smutskastning och sitt odemokratiska förhållningssätt och det har inte givet önskvärt resultat. Efter nästa val är frågan om inte ammunitionen är slut och hatets nasare får ta på sig dumstruten, de må vara ”direktörer” som Helin eller ”falskmyntare” som Arnstad.

Såg att SD:s Mattias Karlsson tog avstånd från Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk och några av skribenterna i Nya Tider, men inte från deras rätt att yttra sig. När det gäller yttrandefriheten är det fundamentalt att se denna rättighet som absolut och inte relativ. Den kan inte bedömas utifrån vilka åsikter som uttrycks eller vem som uttalar dessa. Den enda gränsen är i demokratisk ordning stiftade lagar och förordningar. Någon sade klokt; ”Jag håller inte alls med om Dina åsikter men är beredd att gå i döden för Din rätt att uttrycka dem”.

Som så mycket annat, lätt att säga och så svårt att leva upp till!

Olof Hedengren