TYSKLAND. Föräldrarna till en 13-årig pojke i tyska Rendsburg, vägrade låta sitt barn delta i ett moskébesök under skoltid. De lät bli att betala böterna på över 300 euro. Nu hotas föräldrarna av rättegång.

Det var i juni under ett skolbesök till en moské i tyska Rendsburg, som föräldrarna till en sjundeklassare opponerade sig mot att låta barnet besöka en moské som en del i undervisningen. Enligt skolan var besöket en del av en geografilektion.

I ett brev till skolan hänvisar familjen till ”ideologiska skäl”. De understryker också att de oroas över våldsamheter i samband med besöket. I brevet skriver föräldrarna: ”I åratal har vi hört rapporter om religiöst motiverat våld i anknytning till islamiska människor”.

Familjens advokat, Alexander Heumann, hjälpte till att publicera brevet online. Han har tidigare varit medlem av det invandrings- och islamkritiska partiet Alternative für Deutschland (AfD) och även engagerat sig i islamkritiska organisationer.

Föräldrarna menade också att ingen kan tvingas in i en religiös byggnad och uppgav att de var rädda att sonen skulle indoktrineras under besöket.

Enligt skolledningen görs inga undantag och all undervisning är obligatorisk enligt tysk lag. Detta gäller även sexualundervisning och simning för muslimska barn.

– Vi har även muslimska barn med oss och muslimska föräldrar vet också att det inte finns några undantag, säger skolans rektor, Renate Fritzsche, till den tyska kanalen NDR.

Hon menar också att målet med undervisning i skolan är ”att lära barn om andra kulturer så att de får möjlighet att interagera och tolerera dem”.

Ärendet behandlas just nu av åklagare Peter Müller-Rakow, som ska ta beslut om en rättegång ska inledas eller ej.