Folkomröstningen som hölls på söndagen saknar tillräckligt underlag för att vara giltig. Endast cirka 40 procent av befolkningen gick till valurnorna. Det motsvarar cirka 3,2 miljoner röstande ungrare.

”Vill ni att EU får rätt att beordra obligatorisk inflyttning av icke-ungerska medborgare utan parlamentets godkännande?”

Så löd frågan som Ungerns befolkning skulle ta ställning till i en folkomröstning. På söndagskvällen kom dock beskedet att valresultatet ogiltigförklaras. Anledningen är att det saknas tillräckligt demokratiskt underlag, för få röstade. Antalet röstberättigade uppgick till cirka 8 miljoner varav cirka 40 procent av dem tog sig till vallokalen.

Delar av oppositionen har under kampanjen uppmanat att förstöra valsedlar eller helt avstå att rösta. Även den svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) hoppades på att ungrarna skulle stanna hemma och avstå från att rösta. Hennes önskan gick i uppfyllelse.

Det är nu möjligt att premiärminister Viktor Orbán, som initierade folkomröstningen, får det svårare att genomföra någon form av påtryckning mot EU:s övriga medlemsländer angående flyktingmottagningen.

Resultatets legitimitet kan även ses i förhållande till övriga val i landet. I 2014 års val till EU-parlamentet röstade så lite som 28,9 procent av väljarna. Även i kommunalvalen 2014 var det få som röstade, endast 39,8 procent.

Det preliminära resultatet visar att nej-sidan vann med 98,3 procent mot ja-sidans 1,7 procent.

 

Läs mer om folkomröstningen: Cecilia Wikström om folkomröstningen: Hoppas ungrarna stannar hemma – ‘Nej’ väntas i Ungerns folkomröstning