EU-organ kräver att Storbritanniens regering stiftar lagar som förhindrar att massmedia rapporterar när muslimer ligger bakom planerade eller genomförda terrordåd. Sådan information sätter islam i dålig dager. Därför bör yttrandefriheten inskränkas.

Flera brittiska tidningar rapporterar om att EU-organet mot rasism och intolerans, ECRI, publicerat 83-sidig rapport som lägger skulden för ökade motsättningar på att massmedia rapporterar om muslimers inblandning i terrorhandlingar. Den svenske advokaten Christian Åhlund har lett EU-arbetet med att lägga förslag på hur Storbritannien ska inskränka yttrandefriheten.

Rapporten överlämnar 23 rekommendationer till premiärminister Theresa May om ändringar i flera lagar, bland annat om press- och yttrandefrihet. Åhlund tar sig också friheten att förmedla svepande omdömen om Brexit-folkomröstningen, skriver Daily Express. I rapporten heter det: ”Folkomröstningen verkar ha resulterat i ytterligare ökning i främlingsfientliga tongångar, vilket gör det än mer angeläget att brittiska myndigheter vidtar åtgärder enligt denna rapport med högsta prioritet.”

I rapporten heter det också, ”ECRI anser att, mot bakgrund av att muslimer i ökad utsträckning hamnat i rampljuset som resultat av islamistiska terrorhandlingar runt om i världen, det är ansvarslöst att spä på fördomar mot muslimer, inte bara värdigheten för majoriteten av muslimer i Storbritannien utan också för deras säkerhet.”

I detta sammanhang, fortsätter man, ”framgår att där media rapporterar att gärningsmännen som utfört terrordåd har muslimsk bakgrund ökar risken för främlingsfientlighet mot muslimer jämfört med fall då terroristernas motiv utelämnas eller tonas ned.”

EU-rapporten ”rekommenderar starkt” att Storbritannien inför en myndighet som reglerar massmedierna. Bland annat ska denna statliga myndighet ”utförligt utbilda” journalister i frågor om tolerans.

I en skriftlig kommentar från regeringen meddelas: ”Regeringen är fast besluten att värna en fri och öppen press och kommer inte att försöka styra vad massmedia gör och publicerar så länge man följer lagarna.”

*

Se mer: Daily Express i Free Speech Crackdown, Daily Mail i European human rights chiefs orders British press NOT reveal when terrorists Muslims, Daily Caller i UK Urged To Ban Press From Revealing Terrorists Are Muslim