Paniken i etablissemangen når nya höjder när Expressen propagerar för att ”utplåna” meningsmotståndare som beskrivs som ”bruna råttor”. En annan taktik är att sprida konspirationsteorier om ryssvänlighet.

De politiska och mediala vänsteretablissemang som länge innehaft kommandohöjderna, det vill säga sådana nyckelpositioner att de kunnat styra samhällsdebatten, börjar förlora sitt övertag. Man trodde att gränslös generositet i samband med förra årets folkvandring till Europa skulle belönas av folket. Istället ökade Sverigedemokraterna.

I panik fick regeringen lägga om sin politik, och genomföra det man bara veckor tidigare hade dömt ut som rasism och allt möjligt annat. Den borgerliga oppositionen stödde lika plötsligt det man nyss kallat rasism.

Detta etablissemangets totala moraliska kollaps har föregåtts med tystnad i snart ett år. Man har väntat sig att när både regering och borgerlig opposition tagit över Sverigedemokraternas politik, skulle SD bli överflödigt. Väljarna skulle återvända och allt skulle bli som förr.

Nu i höst har dessa förhoppningar grusats då Sverigedemokraterna snarare börjat öka igen än minska i opinionen. Eftersom man inte kan ta debatten i de mest aktuella och dominerande frågorna, utan att ge SD rätt, handlar det istället om att smutskasta dem som mer långsiktigt och konsekvent vill ändra svensk politik.

Ett led är att sprida konspirationer och på så sätt försöka undergräva förtroendet för motståndarna i väljarnas ögon. ”Egor Putilov” är ett sådant exempel. Ingen har kunnat visa på något brottsligt eller att några formella fel har begåtts. Och de fakta som finns talar emot att ”Putilov” skulle verka för Moskva, utan att han tvärtom är kritisk mot Putin-regimen. Men med lösa anklagelser kan man föra bort fokus i debatten från viktiga sakfrågor och försöka förtala motståndare.

Ett annat sätt att vilseleda och störa diskussioner om viktiga samhällsproblem är att smutskasta politiska motståndare genom grova epitet. I Expressen skriver Cecilia Hagen att hon vill ”utplåna” de hon kallar ”bruna råttor”, det vill säga meningsmotståndare som riksdagsman Hanif Bali (M). Hon undrar i sin krönika hur man kan ”bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?”

Cecilia Hagen får tips på Twitter: Zyklon B, som användes i koncentrationslägren under andra världskriget. Men Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har inget emot att sprida dödshot i sin tidning, tydligen räknas inte politiska kombattanter som människor utan just som råttor på Expressens redaktion.

Expressenkrönikan är ett stöd för Advokatsamfundets Anne Ramberg, som började skriva om ”råttor” som inte stod upp för den generösa flyktingpolitiken.

Här har vi alltså tydliga företrädare för svenskt etablissemang: Anne Ramberg och Cecilia Hagen som utan att skämmas använder Joseph Göbels hatretorik mot meningsmotståndare.

GP-krönikören Håkan Boström summerar på twitter: ”Expressen goes nazi”.

Jag har faktiskt inte på sociala medier läst något värre, något mer hatfyllt, något så nedsättande förakt för människoliv som det Anne Ramberg och Cecilia Hagen står för.

Men ändå blir de uppbackade av stora delar av etablissemanget. Utöver Thomas Mattsson har Fredrik Virtanen på Aftonbladet gillat krönikan och får instämmande av kulturreporter på TT. Också chefredaktörerna Helle Klein, Dagens Arbete, och Alex Voronov, ”liberala” Eskilstuna-kuriren, vill döda ”mänskliga brunråttor”.

Näthatet har helt enkelt tagits över av etablissemanget.

Allt därför att de vet att de förlorar sitt övertag över samhällsdebatten. Detta är deras sista suck. De går under i ett rökmoln av hat, dödshot, förakt och totalitär aggressivitet.

Dick Erixon
2016-10-02

Se mer: Nyheter idag i Mattsson avfärdar kritikstormen om nazi-retoriken: ”Ej ens värt att bemöta”.