KOMMUNERNAS TVÅNG. Ekerö kommun slår bakut och vägrar ta emot de nyanlända den tvångstilldelats. Men etableringsminister Ylva Johansson (S) lyssnar inte på kommunal olydnad. Kommer fler kommuner vägra?  Läget är kritiskt, visar ett möte som ledningen för SKL, Sveriges kommuner och landsting, hade med Ylva Johansson igår.

– Statens hjälp till kommunerna behövs nu, säger man på SKL, och kräver att staten ställer upp med egna bostäder, ändrar bygglovsregler och även låter nyanlända vara kvar på asylboenden.

Man sätter sin tilltro till statens möjligheter.

– Kommunerna jobbar intensivt för att få fram bostäder till nyanlända, men det räcker inte. Staten har de befogenheter som behövs för snabba lösningar, skriver Lena Micko, ordförande för SKL i ett pressmeddelande.

SKL föreslår att staten hittar boendelösningar genom sina myndigheter och bolag, som Migrationsverkets egna lägenheter. De vill även att man samordnar och prioriterar de statliga intressena i plan- och byggprocesserna, samt beslutar om lättnader i regler för tillfälliga bygglov. Dessutom föreslår man att Migrationsverket låter de nyanlända stannar kvar längre på anläggningsboendena, som ett bättre alternativ än nödlösningar i till exempel idrottshallar.

Enligt Ylva Johanssons pressekreterare Tora Heckscher lyssnade ministern in synpunkterna men inget konkret bestämdes.

Ekerö vägrade

Under 2016 ska Ekerö kommun ta emot 104 nyanlända och nästa år är 153, utifrån regeringens tvångslagstiftning. Men under tisdagen beslutade kommunen att kontakta Migrationsverket och länsstyrelsen och meddela att Ekerö tvingas att ta en paus i mottagandet.

– Vi har uttömt alla våra möjligheter för bra boende. Vi har inga bostäder och får inte in några bostäder, säger kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) till Stockholm Direkt, och menar att det saknas förståelse för kommunernas situation.

– Jag känner en stor skillnad mellan intentionen från riksplanet och de faktiska förutsättningarna i kommunerna, säger han.

Om fler vägrar

Ekerö var den första kommunen som slog bakut – men kanske inte den sista. Frågan är vad som händer om Ekerö kommun fortsätter vägra, och om många fler följer efter? Ylva Johanssons pressekreterare, Tora Heckscher, svarar:

– Ylva Johansson förväntar sig att kommunerna följer svensk lagstiftning.

Och om de inte gör det?

– Ylva har tilltro till att kommunerna följer lagen. Det är en hypotetisk situation och vi är inte där.

Kan det bli sanktioner?

– Det är inget som är bestämt nu, om det blir några sanktioner.

 

Läs mer: https://samtiden.nu/27127/pay-back-time-storstaden-tvingas-ta-emot-nyanlanda-men-protesterar/