När Jan Guillou riktar anklagelser mot andra finns skäl att dra öronen åt sig. Hans eget syndaregister är omfattande i stödet för våldsamma och antidemokratiska rörelser. Olof Hedengren pekar på några.

I sin krönika i Aftonbladet den 16 oktober skriver Jan Guillou under rubriken; ”SD organiserar vår tids motsvarighet till nazisternas SA (Sturmabteilung)”. Guillou ansluter sig till smutskastningskoalitionen mot Sverigedemokraterna och drar sig inte, liksom inte heller vår statsminister, från att jämföra ett demokratiskt politisk parti med Hitler!

Sverigedemokraterna är enligt Guillou riksdagens mest Israelvänliga parti men det har enligt honom endast att göra med att SD bytt hatobjekt från judar till muslimer. En skäligen enkel och rättfram analys må man säga.

Guillou tillhör den grupp av kommunister som alltid tar ställning för araber mot judar och som vägrar se att islam är en antidemokratisk våldsideologi. Den syriske filosofen Ali Ahmed Said, alias Ardonis, hade eventuellt fått årets Nobelpris i litteratur om han inte just kommit ut med boken ”Våld och islam”. Boken är en insiktsfull och klarläggande kritik av islam. Adonis anses vara en gränsöverskridande universalist och har sedan 1988 förekommit i förhandsdiskussionerna om Nobelpriset i litteratur. I det vänsterstyrda Sverige kritiserar man dock inte islam ostraffat även om man nämns i Nobelsammanhang. I stället gick priset till den nostalgiska vänsterns osympatiske lille gullegris, Bob Dylan.

I den stora politiska och ekonomiska oreda som rådde i den s.k. Weimarrepubliken uppstod en kamp mellan nazister och kommunister. Bägge grupperna hade frikårer och i vänsterns fall var det bl.a. Roter Frontkämpferbund. I denna blodiga kamp vann nazisterna med SA:s hjälp och organisationen banade på så vis väg för Hitlers maktövertagande 1933. Att jämföra ett demokratiskt parti som i allmänna val är representerat i parlamentet med SA är endast ett exempel i raden på Guillous dåliga omdöme och smak.

Jan Guillous syndaregister är långt: Han;

1) vägrade delta i en minnesstund för de människor som dödades i terrorattentatet i New York den 11 september 2001,

2) har varit medlem i den maoistiska organisationen Clarté,

3) har varit medlem i Sveriges kommunistiska parti (SKP),

4) har under en följd av år haft ytterst tveksamma kontakter med sovjetiska KGB, kontakter som inte blivit fullständigt utredda,

5) anser att demokratin Israel är rasistiskt och jämför landet med den tidigare apartheidregimen i Sydafrika,

6) har, liksom Hamas och andra terrororganisationer, uttryckt att Israel kommer att upphöra att existera före Harmagedon, symbolen för jordens undergång. Enligt vissa profeter är det dock inte vår planet som skall gå under utan; ondskan, militarismen, diktaturerna, hatet, rasismen, fientligheten och sveken. En ny världs skall träda i den gamlas ställe under ledning av Jesus och de som vandrar Guds väg. Anser sig Guillou tillhöra denna lycksalighetens skara. Har han möjligtvis blivit religiös på äldre dar?

7) har låtit sig intervjuas av Radio Islam där reportern framförde att den ”judiska pressen” (läs Bonniers) dominerade Sverige,

8) anser att homosexualitet är en ren ”modeföreteelse” och inte något som man föds till och som kommit och gått genom historien.

Vad Guillou angriper, Israel, är Mellanösterns enda demokrati. Ett land där 20 % är palestinier med medborgarskap och rätt att rösta vid val till parlamentet, Knesset. Israeler och palestinier är lika inför lagen liksom män och kvinnor. Det enda land i Mellanöstern som inte förföljer homosexuella. Ett modernt land som försett och löpande förser världen med ledande vetenskapsmän, författare, musiker m.fl. i skarp kontrast till den vetenskapliga och kulturella öken som tyvärr gäller för de flesta arabländerna som i kulturell och religiös bemärkelse bitit sig fast i medeltiden.

Om Guillou skulle tvingas gå i svaromål skulle han säkert säga att han inte är antisemit utan antisionist och att den dumma allmänheten inte förstår skillnaden. Utan formell bildning anser enmansvaktparaden Guillou att alla andra, utom möjligtvis Jan Myrdal, är idioter.

Nej, Jan Guillou är en pompös skrymtare som inte drar sig för att ljuga tungan svart om det behövs för att försvara sin image av rättrådighet och ofelbarhet. Han är tvivelsutan antisemit och Israelhatare och därmed per automatik USA-hatare. Han har placerat sig i skammens garderob liksom bland andra Jan Myrdal och Åsa Lindeborg i Aftonbladet. Dessutom är den komplexfyllde Jag Guillou homofob.

Guillou alluderar ju på Bibeln med sitt Harmagedon. Låt mig få reciprocera med ett citat från Matteus evangelium kap 23, vers 27, allt enligt 1917 års Bibelutgåva;

”Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare som även lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synes prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet”.

Olof Hedengren