Brandmännen Emil och Pontus delade inte ”brandförsvarsförbundets grundläggande värderingar” enligt ledningen inom Södertörns brandförsvar. De publicerade en debattartikel om att underkvalificerade personer kvoterades in som brandmän och fick inte behålla jobben. Nu JO-anmäler de sin tidigare arbetsgivare.

I november 2014 publicerade brandmännen Emil Skoglund och Pontus Westlund en debattartikel i Nyheter24. De riktade kritik mot sin arbetsgivare Södertörns brandförsvar (SBF), som de ansåg kvoterade in underkvalificerade personer. Deras beslut att skriva en debattartikel togs efter att de inte fått gehör av ledningen.

De vände sig mot den rekryteringskampanj som brandförsvaret ägnade sig åt där nio veckors betald utbildning utannonserades. SBF lyfte fram bredare kompetens och skrev att ”om du saknar brandmansbakgrund ger vi dig en utbildning så du kan arbeta som brandman i Södertörns brandförsvarsförbund”.

– Det är ett arbetsmiljöproblem att man anställer outbildade människor som inte har tillräcklig kompetens för att utföra yrket. De får nio veckors internutbildning och kan sedan kalla sig för brandmän. Det är jätteviktigt med mångfald bland personalen, men man måste samtidigt ha vissa basala kunskaper för att kunna utöva yrket, säger Emil Skoglund till Vi i Sollentuna.

Ledningen ansåg att debattartikeln inte var förenlig med SBF:s värdegrund och valde då att inte förlänga deras vikariat. Detta trots att både Emil och Pontus varit uppskattade medarbetare och fått bra betyg.

– Först hände ingenting. Men så en kväll, vid nio–tiotiden, ringde vår rekryteringssamordnare. Han sade att vi inte uppfyller kravprofilen och att vi inte längre kommer att vara aktuella för framtida vikariat, säger Emil Skoglund.

Just nu ligger ärendet hos Justitieombudsmannen, JO. Då de får in många ärenden varje år är det endast mellan fem till tio procent som går vidare för granskning. Resten av ärendena avskrivs. I detta fall har de valt att gå vidare vilket brukar leda till kritik mot den anmälda parten.

Södertörns brandförsvar rycker bland annat ut till Stockholmsförorterna Huddinge, Haninge och Botkyrka. Emil och Pontus arbetar idag fortfarande som brandmän men har bytt arbetsgivare till  Storstockholms brandförsvar.