NYA ASYLREGLERNA. Igår demonstrerade runt tusen afghaner i Stockholm och på flera andra platser i landet mot hårdare asylregler. Det som förut var en självklar biljett till livslång försörjning, studier och att ta hit anhöriga har nu förvandlats till utvisning – till ett land många av dem aldrig sett.

Demonstrationen på Sergels torg i Stockholm bestod i stort sett bara av afghanska män, uppger flera medier. Efter att i åratal blivit uppmuntrade att komma just till Sverige, genom de generösaste villkoren, har de ändrade asylreglerna sedan i somras börjat gälla. Nästan ingen av de så kallade ensamkommande barnen kommer längre att få PUT, uppehållstillstånd. Majoriteten av dem är från Afghanistan.

Sverige är det land som har tagit emot flest ensamkommande i Europa, förra året kom rekordantalet 35 000. Trots upprepade larm och rapporter om åldersbedrägerier, har antalet som Sverige tagit emot tillåtits att växa, med enorma kostnader för svenska skattebetalare. Från att ha varit några hundra ensamkommande per år har det utvecklats till en mindre industri.

Oro på HVB-hemmen

Men Migrationsverkets verkställer nu den nya hårda linjen. Oron sprider sig på HVB-hemmen, där de unga männen och pojkarna tidigare har blivit omhuldade, med en gräddfil både vad gäller att nästan alltid beviljas PUT och att ha många förmåner jämfört med andra asylsökanden.

Det som igår var okontrollerad ”refugees welcome” betyder idag en utvisningsbiljett. Ofta kan hela släkten ha samlat pengar till en smugglare, nu måste personen som utsetts till ankare återvända med grusade framtidsutsikter. Till ett land många av dem aldrig har sett, då en stor del har levt hela sina liv i Iran.

Nytt avtal med EU

EU har nyligen fått ett motvilligt Afghanistan att skriva på ett avtal att de är tvingade att ta emot sina medborgare som inte har fått asyl i Europa. Det kan röra sig om 80 000 afghaner som ska tillbaka och kommer att kosta EU 1,5 miljard dollar i årligt bistånd under fyra år. EU har även lovat att bygga en terminal i anslutning till flygplatsen i Kabul för att kunna ta emot alla.

Frågan är om planen ens kommer att kunna realiseras.

En utflyttad afghan skriver i en artikel att planen att repatriera 80 000 afghaner från Europa och tre miljoner från Pakistan är både farlig och missriktad. Det finns inga utsikter att klara det, ens med stora summor biståndspengar, då ledningen i Kabul är totalt korrupt och det inte ens finns mat och tak över huvudet för de som redan bor där, menar han.

Flera tidningar skriver även att det kan bädda för en humanitär katastrof då Afghanistan är det mest instabila landet som EU har tecknat migrationsrelaterade avtal med. Washington Post skriver att det finns risker med att deportera människor till sådana länder vars regeringar kan destabiliseras ytterligare och framkalla än större migrantströmmar.

 

Fakta om den nya tillfälliga lagen:

Sedan den 1 juni har den som har sökt asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning inte längre  rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli och tre år framåt.

Källa: Migrationsverket