Annie Lööf har nyligen lovat en mer generös flyktingpolitik än regeringen. -Sverige skulle ha en generösare flyktingpolitik med en alliansregering, säger hon till Dagens industri. 

En utökad invandring är något som svenska folket motsätter sig i flera undersökningar, bland annat Demoskops där 70 procent tycker att invandringen är för stor. Men Annie Lööf är den politiker som uttalat mest extrema krav på invandring till Sverige, med uttalandet om att 40 miljoner människor kan komma hit och bosätta sig.

Regeringens skärpning av flyktingpolitiken har Annie Lööf protesterat kraftigt mot. Hon har uttryckt sig kritiskt till Löfvens omsvängning från “ett Europa som inte bygger murar” till anpassning av lagstiftning till EUs miniminivå.

Centerledaren Annie Lööf manar nu till strid mot statsministern om den svenska modellen. Frågan är om hon får med sig något borgerligt parti på den utökade invandring hon talar om. Regeringen har sagt att gränskontrollerna och andra åtgärder för att minska migrationen, som att numera ge tillfälliga uppehållstillstånd, ska vara tillfälliga. Flera bedömare tror att de inte kommer att häva det.

Även om de andra partierna i stort har anpassat sig till Sverigedemokraternas migrationspolitik sedan förra årets migrantanstormning och Moderaterna i ord har många förslag som ligger i linje med SDs, så överger inte sympatisörerna Sverigedemokraterna. I de senaste mätningarna ligger partiet på uppgång.

SDs partiledare Jimmie Åkesson sa nyligen i en intervju att Moderaterna kommer att tvingas regera med stöd av SD, och att den mest naturliga regeringskonstellationen är SD, M och KD. Därmed inte sagt att han kommer att rösta för att Anna Kinberg Batra blir statsminister, är han noga med att tillägga.

Idag lägger Centerpartiet fram sin budgetmotion. Där finns bland annat förstärkning till kommunernas ekonomi, med 50 miljarder de kommande fyra åren. Därmed toppar hon regeringens tio miljarder per år. Centern vill också utvidga rut-avdraget och sänka arbetsgivaravgiften genom ett ingångsavdrag. De slopade arbetsavgifterna för unga beskriver Annie Lööf som den nya stora jobbreformen efter rutavdraget.

Läs mer om höstbudgeten.