Sverigedemokraterna satsar stort på polislöner. Så vill man bromsa och vända strömmen av uppsägningar inom poliskåren.

-Svenska polismyndigheten befinner sig i en krissituation, då går det inte att skjuta satsningar på framtiden, säger Kent Ekeroth, rättspolitisk talesperson, när skuggbudgeten presenterades idag.

Under 2017 avsätts 650 miljoner kronor till polisväsendet, öronmärkta till löner och villkor. Det är ett första steg för att höja månadslönen för polisen. Summan trappas upptill 1 300 miljoner kronor för 2018 och till 2 000 miljoner kronor för 2019 och 2020.

Totalt föreslår SD över 16 miljarder till rättsväsendet, varav 10 miljarder går till Polismyndigheten.

SD budgeterar även för 7000 nya poliser, återinförd beredskapspolis, fler civilanställda och förstärker även den nationella insatsstyrkan.

Det ingår också bättre förstärkningsvapen som ska räcka till alla poliser i yttre tjänst.

Satsningen ska dessutom ytterligare sikta in sig på poliser I yttre tjänst som jobar obekväma arbetstider och tar stora risker i arbetet på gator och torg.

-Detta är mycket kraftiga resursförstärkningar som ger utrymme för mer attraktiva trappor och arbetsvillkor, vilket höjer statusen för polisyrket, säger Kent Ekeroth.