Sverigedemokraternas oreserverade stöd till artisten Peter Jezewski har mobiliserat anhängare och medlemmar i en omfattning som måste anses imponerande, skriver Uffe Hansen.

Få händelser visar att den politiska spelplanen i Sverige förändras, visar att en maktförskjutning sker. Efterspelet till sommarfesten i Sölvesborg är en vattendelare för Sverigedemokraterna. En av de svenska kungarna av rock n roll, Peter Jezewski, viker inte ned sig när ett Hotell, Best Western i Karlstad, förvägrar honom en spelning om han inte ber om ursäkt för att ha sympatier för Sverigedemokraterna.

Allt för länge har etablissemanget utan motstånd fått tvinga fram bekännelser, avståndstaganden och botgörelse för påstådd rasism eller extremism.

Uthängningar i medierna har fungerat som skamstämplar, vars syfte varit att få den drabbade att skämmas och få andra att vara tysta eller låsas vara någon annan än man är. Ingen vill utsättas för social utfrysning och detta vet de som hetsar genom att tillskriva sina motståndare lägre stående egenskaper, som de med säkerhet vet fungerar som utstötning ur det officiella Sveriges finrum.

Att förtrycket fått pågå så länge är ett allvarligt memento för demokratin. Makten har visat ett brutalt ansikte, ett fult tryne som inte ingjuter respekt för den frihet de på falska grunder alltid påstått sig värna. När Peter Jezewski vägrar retirera och ge efter för påtryckningar försvarar han ett folkstyre som är djupt rotat i Sverige, all makt ska utgå från folket.

Best Western i Karlstad agerade däremot i en anda som påbjudits av ett etablissemang för att kuva svenska folket, få oss att tycka och tänka enligt en mall som stavas: globalisering och massinvandring, dess ”välsignelse” för vårt land.

Historien hade kunnat sluta här, som ett minne över Jezewskis mod, egensinne eller uppoffringsvilja. Men när Sverigedemokraterna använder sin relativt nyvunna makt och inflytande för att ge sitt fulla stöd till ett rättfärdigt motstånd mot demonisering av en anhängare tar händelsen en ny vändning. Best Western tar tillbaka ultimatum och ber om ursäkt. När Sveriges mest framgångsrika parti tar en ren ton får det positiva konsekvenser. Signaleffekten är i själva verket avgörande för ett framgångsrikt Sverige.

Sverigedemokraterna bör inrätta ett pris för personer som uträttar en särskilt förtjänstfull insats för Sverige, inte etablissemangets larv om ”årets svensk” som endast handlade om att förgylla massinvandring och förnedra Sverige som Sverige. Jag menar att Jezewski i år är värd priset. Han har visat att angrepp är bästa försvar. Han har öppnat upp för andra att följa i hans fotspår, att ta bladet från munnen, att bekänna sin tro på Sverige, inte endast hemma, utan också på arbetsplatser och bland sina vänner.

Jezewskis ståndaktighet fick mig att erinra mig om gångna manifestationer för Sverige där media svartmålat oss. Alltid fanns det personer som hävdade att de skulle ställa upp, men som vid skarpt läge valde att inte sluta upp. De hade visserligen anledning att känna obehag, men de svek oss som stod på oss. Varje gång gjorde det ont att behöva uppleva detta.

Mot den bakgrunden är det för mig särskilt stärkande att uppleva Jezewski framåtanda.
Den viktigaste lärdomen är emellertid att Sverigedemokraternas oreserverade stöd till Jezewski har mobiliserat anhängare och medlemmar i en omfattning som måste anses imponerande.

Detta visar att aktiva stödåtgärder riktade till de som verkar för en politisk förändring i nationell riktning med folkstyret som grundbult ger en positiva sidoeffekter. Det borde leda till mer stöd till liknade aktiviteter eller initiativ.

Medlemmar och anhängare vill se och höra partiet. Jag tror att många av våra anhängare trängtar efter mer av våra värderingar och synsätt.

Uffe Hansen