Den nationella telefonlinjen om hedersrelaterat våld och förtryck får ta emot ett kraftigt ökat antal telefonsamtal, visar färska siffror från det nationella kompetensteamet. Över 1000 samtal har inkommit från personer som lever i förtryck.

Telefonlinjen startade för drygt två år sedan och ska stödja socialtjänst, polis, skola och ideella organisationer när det gäller hur man ska hantera hedersvåld och förtryck. Hittills i år har det kommit in i snitt 32 samtal i veckan jämfört med 25 förra året. Totalt har det kommit in samtal som rör drygt 1 000 personer, mestadels unga kvinnor och flickor.

– Det är ju höga siffror eftersom det här handlar om en omfattande utsatthet, och det är olika former av brott som begås mot barn, säger Mikael Thörn som jobbar i teamet till Sveriges Radio.

– Det här handlar ju inte om att barn inte får medverka i simundervisning eller följa med på utflykter. Så det är höga siffror på hur barn har det som lever i Sverige.

Samtalen handlar om fysiskt våld, dödshot och flickor som riskerar könsstympning. När det gäller barn som hotas av äktenskap eller genomförda tvångsäktenskap syns en tydlig ökning. Samtalen har bland annat handlat om totalt 56 personer som blivit bortförda från Sverige säger Mikael Thörn.

– Jag har ett exempel på en 14-årig flicka. Skolan anmälde misstanke om bortgifte men socialtjänsten var för passiva. Det medförde att flickan fördes utomlands. Och det finns tyvärr fler fall.

– Samtalen kommer från hela landet, alla län är representerade, små och stora kommuner.