Förslaget om vinsttak i välfärdsföretag innebär ett ingrepp i privat företagsamhet som påminner om löntagarfonderna från 1970-talet. Regeringen stryper välfärden, menar kritiker.

I förrgår läckte det ut till SVT att den utredning om vinstbegränsningar som regeringen tillsatt kommer att föreslå ett vinsttak på åtta procent för företag som arbetar med sjukvård och välfärd.

Utredningens egen expert medger att detta kommer att bli en chock för välfärdsföretagen.

– Det här kommer att vara en väldigt kraftig chock för vissa företag. Jag har varnat för det, säger Joachim Landström till Dagens Industri.

Hårdast skulle vinsttag slå mot de välfärdsföretag som har vuxit genom att köpa upp andra företag och som därmed byggt upp stora goodwillposter i balansräkningen. Denna goodwill får inte ingå i underlaget för åtta procents avkastning enligt utredningens förslag. Därför måste företagen skriva av goodwill och istället göra nyemissioner för att få in kapital från som kan ingå i underlaget för den åttaprocentiga vinstberäkningen.

Välfärdsföretag uttrycker skarp kritik mot förslaget till vinsttak.

– Det här innebär de facto att man tar bort möjligheten att bedriva privat verksamhet inom vård och omsorg, säger Fredrik Gren, vd för Ambea. ”Man utgår ifrån att kapital är den stora insatsvaran och att man ska få ha en avkastning på åtta procent. Men det här är inte en skogsindustri utan en tjänsteindustri”, tillägger han.

– Genom den här typen av reglering skrämmer man bort potentiella investerare. Man höjer inte heller kvaliteten i verksamheten genom detta, säger Susanne Sidén, vd vid omsorgsbolaget Frösunda.

– Går man vidare med förslaget är det en inskränkning på den privata egendomen, säger professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm. ”Reglerinen blir av konfiskatorisk natur och strider mot såväl svensk rätt som EU-rätt. Staten skulle behöva kompensera för den förlust som den enskilde får.”

Därmed liknar förslaget om vinsttak de ingrepp i fri företagsamhet som förslaget till löntagarfonder var under 1970-talet.

Regeringens förslag skulle bli ett effektivt stopp för nyföretagande och stopp för innovativa företag, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i debattartikel i Dagens Industri. Hon menar att om staten går in och begränsar välfärdsföretagen kommer det att slå hårt mot välfärdens möjlighet att utvecklas och förnyas.

Det skulle ge sämre valfrihet för patienterna om vårdföretag tvingas till nedläggning.