Tillsammans med de borgerliga partierna meddelar regeringen att antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot ska öka till 5000 per år. Sedan länge har Sverigedemokraterna efterlyst inriktning mot kvotflyktingar framför asylsystemet.

Asylpolitiken utgår från att människor ska fly, ofta över hav och med hjälp av skrupelfria människosmugglare, för att okontrollerat röra sig över nationsgränser till önskat land. Där söker man om asyl.

Systemet med kvotflyktingar innebär att människor i flyktingläger beviljas vidarebosättning och i ordnade former kan resa till det nya landet. Det ger möjlighet för riksdag och regering att i förväg reglera hur många som kommer. Mottagandet kan då organiseras istället för att bli panikåtgärder med en rad negativa effekter som följd.

Nu meddelar sju partier i Svenska Dagbladet att de vill slå in på den linje som Sverigedemokraterna förespråkat, det vill säga större fokus på kvotflyktingar än på en okontrollerad asylpolitik. I artikeln Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar dömer man ut den hittills förda asylpolitiken.

– Människor på flykt som rör sig över gränser och mellan kontinenter har en stor utsatthet. Skrupellösa smugglare som hänsynslöst utnyttjar dessa människor medverkar till att tusentals dör varje år. Människor fortsätter att riskera sina liv på farliga resor, som till exempel på Medelhavet i sjöodugliga båtar. Bara i år har över tre tusen människor hittills omkommit i havet på väg mot EU, skriver justitieminister Morgan Johansson (S) med flera.

Istället förespråkar man en ny inriktning där volymen på 1900 kvotflyktingar per år ska öka.

– Sverige ska öka antalet kvotflyktingar successivt upp till 5 000 personer senast 2018. Vi kommer nu att inleda denna ökning av vidarebosättningskvoten med en höjning med 1 500 platser, det vill säga från 1 900 till 3 400 personer redan år 2017. År 2018 tillförs ytterligare 1 600 platser.

Vad denna nya inriktning innebär för asylpolitiken framgår inte. Enligt riksdagens beslut är nuvarande gränskontroller tillfälliga och gränserna ska enligt partierna öppnas igen. Om så sker blir det en återgång till okontrollerad asylpolitik där människor blir i händerna på människosmugglare och utsätts för stora risker.