Mycket talar för att de etablerade partierna närmar sig Sverigedemokraterna under det nya riksdagsår som just börjat. Man vill dölja det bakom en dimridå av glåpord och vulgära anklagelser.

De senaste veckorna har vi sett en ny intensiv kampanj i medierna med påhopp på Sverigedemokraterna och partiets påstådda historia. Paradoxalt nog kan det tolkas som att de andra partierna tänker fortsätta att närmar sig Sverigedemokraternas politik och, likt förra året, ta över den och göra den till sina egna.

Taktiken som utvecklats bland de andra partierna går ut på att först rädda sin image, sin aura av ren och oskuldsfull godhet, genom att angrip SD för allt möjligt, naturligtvis utan några som helst belägg. Den svavelosande retoriken lägger ut en dimridå bakom vilken man sedan lägger förslag som är snarlika kopior av sverigedemokratisk politik.

Först säger statsminister Stefan Löfven att man aldrig kommer att vilja ha med SD att göra. Sedan talar civilminister Ardalan Shekarabi om sverigedemokratiskt ”svek” när partiet inte stöder regeringens förslag om exempelvis socialistiska upphandlingsregler för det offentliga. Regeringen förolämpar SD ena stunden, för att i nästa hoppas på deras stöd i riksdagen.

Ett annat tecken på att Sverigedemokraterna kommer att kunna bli ett mer inflytelserikt parti framöver är att blockpolitiken håller på att lösas upp.

Socialdemokraternas nya partisekreterare Lena Rådström Baastad vill aktivt verka för en sådan utveckling. ”Jag vill gärna se mer samarbete för Sveriges utveckling och inte förlamande blockpolitik”, säger hon till Svenska Dagbladet.

Om alla partierna går till val på sina egna program och inte på blockpolitiska samarbetsuppgörelser, ökar möjligheterna för Sverigedemokraterna att påverka regeringsbildningen i rätt riktning.

Men viktigaste skälet till att Jimmie Åkesson kan få rätt i sin prognos inför riksdagens öppnande – ”Andra partier har närmat sig oss i flera frågor, något som jag tror att vi kommer att få se mer av framöver” – är verkligheten.

Globaliseringens avigsidor visar sig allt tydligare. Dessa avigsidor har kosmopolitiska partier ingen beredskap att hantera. Folkvandringen från Asien och Afrika till Europa är bara ett exempel. Skälet till att de andra partierna närmat sig Sverigedemokraternas politik är att den fått rätt.

Bara denna politik har haft beredskap genom socialkonservativa värderingar som förstått att det nationella perspektivet har en roll att spela för att skapa en rimlig balans mellan frihandel och rörlighet å ena sidan och säkerhet, trygghet och rättvisa å den andra.

Den som har rätt, kommer de andra alltid att närma sig. Förr eller senare.

Dick Erixon
2016-09-15