I Norge regerar en icke-socialistisk regering med Høyre och Fremskrittspartiet sedan valet 2013. Efter att ha legat illa till i opinionen har partierna nu återhämtat sig i senaste opinionsmätningarna och ligger nu nära förra segervalets resultat.

Det är stortingsval i Norge i september 2017. Ett år före valet har regeringspartierna återhämtat sin ställning i väljarkåren. Det visar en ny mätning från Norstat som gjorts för NRK, norska motsvarigheten till SVT.

Det är intressant eftersom tvåpartiregeringen är den första i sitt slag i Norge, där det invandrarkritiska Fremskrittspartiet för första gången fick inträde i regeringen och landets innersta maktcentrum.

Regeringspartier runt om i Europa, och i Sverige, har svårt att behålla sina väljare. Norge är just nu ett undantag, där regeringen återhämtar väljarsympatierna. I Norstat ökar båda partierna med nära en procentenhet vardera, jämfört med föregående månad.

NRK konstaterar att om mätningen skulle bli valresultat ”blir det inte regeringsskifte”.

Tabell (jmf med valet 2013)

Høyre 25,0 procent (-1,6) 46 mandat (-2)
Fremskrittspartiet 16,2 (-0,1) 29 (oför)
Kristelig Folkeparti 4,3 (-1,3) 8 (-2)
Liberala Venstre 4,5 (-0,7) 8 (-1)

Arbeiderpartiet 33,7 (+2,9) 61 (+6)
Sosialistisk Venstre 3,7 (-0,4) 2 (-5)
Senterpartiet 6,9 (+1,4) 13 (+3)
Miljøpartiet 3,1 (+0,3) 1 (oför)
Rødt 1,7 (+0,6) 1 (+1)