När EU:s stats- och regeringschefer möts i Bratislava, Slovakien, nästa vecka kommer flera länder i östra Europa att revoltera och kräva att medlemsländerna återtar makt från Bryssel. Detta som en följd av britternas beslut att lämna unionen.

Inför toppmötet 16 september planerar flera Central- och östeuropeiska medlemsländer att mot bakgrund av Brexit revoltera mot nuvarande utveckling med ökad maktkoncentration till Bryssel.

Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien kommer att gemensamt agera för att vända utvecklingen så att de nationella regeringarna återfår mer av makten inom unionen.

– Det brittiska utträdet, Brexit, ger en fantastisk möjlighet för oss. Vi står vid ett historiskt vägval. Här finns en möjlighet till en kontrarevolution, sa Ungerns premiärminister Viktor Orban i en intervju för polsk television. ”Folk förändras inte, nationell och religiös identitet har sin roll. Det finns ingen europeisk identitet som kan ersätta dem.”

De fyra länderna kommer att på toppmötet framföra att brittiska väljarnas beslut bekräftar medborgarnas ovilja mot en EU-agenda som ökar likriktningen på ett sätt som är främmande för många samhällen med olika historiska erfarenheter kring migration och globalisering, rapporterar London Times.

Central- och östeuropeiska länder utan erfarenheter av utomeuropeisk och muslimsk migration har upprörts över EU-beslut om att införa kvoter av migranter och asylsökanden.

– Europa behöver ändra kurs på djupet. En ny kurs som startar med en kulturell kontrarevolution som påminner oss om att Europa har en kulturell rikedom värd att bevara, sa Jaroslaw Kaczynsky, partiledare för polska regeringspartiet Lag och rättvisa till polsk television efter ett möte med Ungerns premiärminister.

– Bara de nationer som respekterar sin historia, liksom sin kulturella och nationella identitet kommer att överleva och bli starka, tillägger Viktor Orban.

Europarådets ordförande Donald Tusk, som kommer att vara ordförande vid toppmötet i Bratislava, medger att EU behöver förstärka ”stabilitet, säkerhet och gränskontroll” före det att man nästa år firar 60-års minnet av det första Rom-fördraget som blev starten för Europasamarbetet.

Denna prioritering av Tusk tolkas av många som att EU, hellre än att behandla känsliga ämnen som migration, ekonomi och förhandlingar om brittiska utträdet, på toppmötet vill ta upp sådant man är mer överens om och där det finns ett folkligt stöd, det vill säga säkerhet och gränskontroller.

Det ser således ut att bli en dragkamp om vilken dagordningen kommer att bli på toppmötet 16 september i Bratislava.

Se mer: London Times i Brexit vote sparks new revolt by EU states, Politico i Europe’s leaders to brainstorm in Bratislava